Om Atle Vårvik

Atle Vårvik er grunnleggeren og skaperen av MOT og var MOTs leder og entreprenør i 27 år, 1994-2021. Han har også bakgrunn som lederutvikler, mentor og coach for næringsliv, toppidrett og det offentlige.

I januar 2021 startet Atle Mestringsgruppen med formål å fremme verdier og mestring og gjøre en positiv forskjell for mennesker, ledere og bedriftskultur.

Atle er ledermentor, foredragsholder, utviklingscoach og livscoach med mål om å løfte, styrke, inspirere og hjelpe.

  • Løfte mennesker og virksomheters verdier, internkultur og ledelse.
  • Styrke virksomheters merkevarebygging, innovasjon og prestasjoner.
  • Inspirere til ansvar, tillit, mot, gjennomføring og riktig rekruttering.
  • Hjelpe næringsliv og kommuner til innsats for å nå FNs globale mål for bærekraftig utvikling, spesielt innen det å stimulere til entreprenørskap, kreativitet og innovasjon, og fremme livslang læring, god helse og livskvalitet for alle, uansett alder.

I 2015 fikk Atle Vårvik Idrettsgallaens hederspris for å bygge gode verdier i samfunnet.

I 2014 fikk han Reitangruppens pris – Årets Ladejarl – for verdibasert ledelse internasjonalt.

Atle er tidligere toppidrettsutøver, norgesmester og olympisk deltager. I 1994 sjokkerte han en hel skøyteverden med den aerodynamiske «Donald-drakten».

Research, utvikling og formidling har gått hånd i hånd i hans liv. Siden 1990 har Atle utviklet løsninger, organiseringer og bærekraftige systemer som forebygger sosiale samfunnsproblemer og som styrker menneskers livskvalitet. Han har siden sin ungdom drevet research på hvorfor kriminalitet og hvorfor noen mennesker ødelegger sine egne liv, andres liv og samfunnet.

Atle har siden 1979 erfart og observert hvor stor betydning rollemodeller har for mennesker.

Han har siden 1977 utviklet MOT-filosofien gjennom kunnskapsbasert praksis. Det er en livsfilosofi som er tidløs og universell, med anvendelige verktøy, med formål å styrke mental motstandskraft, bevissthet og mot. Eksisterende vitenskapelige teorier som støtter MOT-filosofien er Bronfenbrenners utviklingsøkologiske modell og Banduras sosial-kognitive læringsteori og teori om individets mestringstro (self-efficacy). MOT-filosofien er også et effektfullt verktøy i lederutvikling, i intern kulturbygging og i arbeidet med FN’s bærekraftsmål.

Atle hadde ideen til MOT. I perioden 1994-2021 utviklet han gjennom sitt entreprenørskap og lederskap MOTs konsept, merkevareprofil og fem programmer og spredte MOT til fire verdensdeler.

Uavhengige evalueringer viser at MOT forebygger og beskytter mot de mest negative problemene i ungdomstiden. Det er mindre hyppig mobbing, færre uten eneste venn, mindre psykiske problemer og mindre alkohol og narkotikamisbruk på MOT-skoler.

MOT styrker ungdoms robusthet, bevissthet og mot – mot til å leve, mot til å bry seg og mot til å si nei. Det er bevist at MOT forsterker læringsorientering, tro på egne krefter, selvfølelse, optimisme og gode klassemiljø.

Ta ungdom på alvor

Atle Vårvik

ATLE VÅRVIK SOM MESTRINGSMENTOR

Atle er MestringsMentor og LederMentor for sosiale entreprenører, og gjerne også for andre aktører som brenner for å styrke barn og ungdom slik at de kan få en best mulig oppvekst, mestringsfølelse og styrke nok til å bli den beste versjonen av seg selv.

«Jeg har vokst opp med mye tillit og frihet, og med fokus på verdier, lek og omsorg for de som er annerledes. Siden jeg var liten gutt har jeg derfor hatt en forkjærlighet for verdier, mot, oppmuntring, mestring, annerledeshet, fasthet, tydelig kultur og positive miljø der folk blir sett og tatt på alvor. Jeg har alltid hatt en glødende interesse for å forebygge sosiale samfunnsproblemer, og for å styrke egne og andres prestasjoner og livskvalitet. Jeg har vært opptatt av at mennesker skal ha glede, verdier, holdninger og atferd som gjør at de mestrer egne liv og gir andre mestrings- og tilhørighetsfølelse.»

Atle Vårvik

OM MESTRINGSGRUPPEN