DRIVE 200421

VISJON: Skape en positiv endring for de unge som ikke har det bra.

VERDIER: Find your drive! Stronger together!

OPPDRAG: DRIVE skal være en leverandør av livskvalitet og beskyttelsesfaktorer til de unge som trenger det aller mest.

Dette skal gjøres gjennom samarbeid med lokalsamfunn.

DRIVE-medarbeidere skal gjennomføre aktiviteter som styrker de unges teamfølelse, mestringsfølelse og fremtidshåp.

THE DRIVE WAY: Profesjonell, Ekte, Inspirerende, Samlende («PEIS»)

DRIVE-konseptet er et bærekraftig forebyggingskonsept med inspirerende og tilpassede aktiviteter.

DRIVE hjelper de unge som ikke har det bra til å få det bedre gjennom å gi dem mestringsfølelse, venner og et innhold i livet.

De som deltar i DRIVE har ulike grunner for at de ønsker og trenger DRIVE.

DRIVE har dokumentert effekt.

DRIVE ble startet i 2009 av Knut Ove Børseth like etter at han ble Europamester i rallycross. Ungdommer som mistrivdes på skolen oppsøkte ham.

Det som i dag er DRIVE startet som «Kjør for livet» og deretter «Drive for life».

DRIVE-løftet 2021

Navnet ble endret fra Drive for life til DRIVE i 2021.

En ny langsiktig og helhetlig plan på hvordan nå ut til flere sårbare unge med mange risikofaktorer ble utviklet.

Et bærekraftig og forebyggende DRIVE-konsept, med flere aktivitetstilbud og en forsterket gjennomføringsstruktur og profil ble utviklet.

Det ble utviklet en plattform som gjør det mulig for DRIVE å bli en verdifull nasjonal merkevare med muligheter for internasjonalisering.

En del av DRIVE-løftet 2021 var det løftet DRIVE ga til seg selv, omgivelsene og samfunnet:

DRIVE skal være en av de beste organisasjonene til å gjøre en positiv endring i livet for de unge som trenger det aller mest.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er DRIVE-logo.jpg_-1024x280.png