DRIVE-løftet

DRIVE-løftet har dobbel betydning.

2021 er DRIVEs «renessanse-år». Da ble navnet endret fra Drive for life til DRIVE. «DRIVE-løftet» ble gjennomført, som bl.a. var en strategi på hvordan nå ut, og nå inn, til flere risikoutsatt barn og ungdom. Det ble laget en langsiktig og helhetlig plan for hvordan forsterke og rendyrke hjelpen til de unge ekstra sårbare.

«DRIVE-konseptet» så dagens lys i 2021. Et tydelig, bærekraftig og forebyggende konsept, med flere aktivitetstilbud og en forsterket profil og gjennomføringskraft. Det ble laget en struktur som muliggjør å nå ut til mange sårbare unge som har stort behov for ekstra beskyttelsesfaktorer. Det ble laget en plattform som gjør det mulig for DRIVE å bli en verdifull nasjonal merkevare med muligheter for internasjonalisering.

Den andre betydningen av DRIVE-løftet ligger i det løftet DRIVE ga til seg selv, omgivelsene og samfunnet i 2021: DRIVE skal være en av de beste organisasjonene til å gjøre en positiv endring i livet for de unge som trenger det aller mest.

Utviklingsansvarlig for DRIVE-løftet er MOT-gründeren Atle Vårvik.