DRIVE-teamet

Grunnleggeren

DRIVE ble startet i 2009 av Knut Ove Børseth like etter at han ble Europamester i rallycross. Ungdommer som mistrivdes på skolen oppsøkte ham. Da var frøet sådd for å gjøre en forskjell for de ekstra sårbare unge. Han ønsket å inkludere dem og bidra til å gi dem positive aktiviteter i et trygt team, med rollemodeller og tillitspersoner, der alle ble sett og der alle ble enda mer «attraktive». Knut Oves motivasjon var fra dag en å styrke «guts», passion, teamfølelse og livsgnist hos de unge som ikke har venner, står i fare for å falle utenfor eller er fraværende i organisert fritidsaktivitet. Han ønsket å gi de unge uten en eneste venn en mulighet til å få en venn. Han ønsket å skape aktiviteter som utviklet sosiale ferdigheter hos de som hadde negativ avvikende atferd.

Knut Ove Børseth er daglig leder, eier og grunnlegger av DRIVE.

DRIVE drives med lidenskapelig drivkraft

DRIVE-medarbeiderne gløder for å gi de unge som har det vanskelig i livet mulighet til å skape sin egen fremtid.

Glede og lidenskap er en stor drivkraft i DRIVE-medarbeidernes innsats.

DRIVE er registrert som aksjeselskap (AS), med ideelle vedtekter, noe som betyr at alt overskudd investeres tilbake i utviklingen av selskapet.

management:

Knut Ove: Daglig leder, eier og grunnlegger

Atle: Interimleder og ledermentor

Tiril: Spesialpedagogisk leder med fag/kvalitetsansvar for aktiviteter

Edvard: Administrativ leder      

Jeanette: Kommunikasjonsansvarlig                                                       

Kristin: Camp-ansvarlig         

Tove: Grafisk Designer                                                    

X: DRIVE-speaker og markedsmedarbeider 

 

Styret:

Styreleder: Otto Ulseth

Styremedlem: Y

Styremedlem: Z

Brand-leverandør:

Wiild med Kristian Vårvik og David Pomfret er DRIVEs brand- og kommunikasjonsrådgiver og leverandør av film og foto.