DRIVEs aktiviteter

1. Drive for life-klubb
2. Interesseklubb
3. Mestringsvenn
4. WePlay
5. Feriesamling
6. Styrkesamling
7. Motivasjons-camp
8. Inspire-camp

1. Drive for life-klubb

DRIVEs signalaktivitet er «Drive for life-klubb».

DFL-klubb har fokus på laget og den enkelte ungdommen. Klubben møtes i et fast klubblokale én kveld pr. uke gjennom året og arbeider i hovedsak med temaene trafikksikkerhet, teambygging, sosial kompetanse og livsstil.

Tjenestekjøperne er kommuner og fylkeskommuner. Skole, SLT og andre relevante fagmiljøer rekrutterer ungdommer til et inntaksteam som setter sammen teamet på 5 – 7 ungdommer. Målgruppen er ungdom opp til 24 år, og deltakernes snittalder er 15,5 år (ref. DNV GL).

I klubben etableres et felles lag som samles rundt gode opplevelser, felles teamregler og interessante aktiviteter som skaper mestring, glede og godt samhold.

2. Interesseklubb

Interesseklubb har samme struktur som Drive for life-klubb. Det handler om å finne den enkeltes interesseglød. Det kan være klatring, hest, hund, friluftsliv, fisking, foto, kunst, teknologi, sykkel eller annet.

Interesseklubb handler om å styrke de unges mestringsfølelse gjennom interesse. Når flere med samme interesse samles styrkes også positiv tilhørighetsfølelse. Målgruppen er primært ungdom som trenger og ønsker styrket drive, resiliens, mestringsfølelse og selvfølelse, og ekstra kjærlighet, oppmerksomhet og positiv tilknytning.

Interesseklubb gjennomføres i lokalsamfunnet av DRIVE-coacher.

3. Mestringsvenn

En DRIVE-coach fungerer som ekstravenn og støttespiller.

Målgruppen er primært ungdom som trenger og ønsker styrket drive, resiliens, mestringsfølelse og selvfølelse, og ekstra kjærlighet, oppmerksomhet og positiv tilknytning.

Oppdragsgiver er lokalsamfunnet (skole/kommune/næringslivet) eller enkeltpersoner (personen selv, foreldre o.a.)

Alternativ 1: Digital Mestringsvenn. 45-50 minutter samtale pr. uke, primært via video eller telefon.

Alternativ 2: Live Mestringsvenn. 2,5t. pr. uke. Fysiske møter – samtale/aktivitet.

4. WePlay

WePlay er et aktivitetstilbud etter skoletid to timer én dag i uka for elevene på 5. – 7. trinn. Målet med prosjektet er å skape en trygg arena der elevene opplever mestring, glede og samhold. Målgruppen har ikke tilbud om SFO, så WePlay gir også elevene en god mulighet til å bli bedre kjent med sine medelever på skolen. Vi erfarer at mange barn i hovedmål-gruppen, som er barn fra lavinntektsfamilier, ofte er fraværende i organisert fritidsaktivitet. WePlay fremstår derfor som et godt inkluderingstiltak. Tilbudet gis til alle på mellomtrinnet, for å motvirke utenforskap og stigmatisering.

5. Feriesamling

Feriesamling er en inspirerende, samlende og vennskapsstyrkende ferieaktivitet for barn opp til 15 år. Tilbudet gjennomføres i alle skolens ferieperioder.

I samarbeid med ungdomsrådet i kommunen, idrettslaget eller andre frivillige lag og organisasjoner, gir DRIVE de unge en trygg og god ferieopplevelse.

Aktivitetene krever ingen forkunnskaper og er ikke prestasjonsrettet. Her skapes gode opplevelser gjennom lek, trivsel og fysisk aktivitet.

Feriesamling er en mulighet for frivillige lag og organisasjoner til å skaffe seg noen dugnadskroner, eller en mulighet for ungdommer til å få seg en feriejobb.

6. Styrkesamling

«Styrkesamling» er en tredagers samling som gjennomføres i lokalsamfunnet av to DRIVE-medarbeidere. Målgruppen er primært ungdom som trenger og ønsker styrket drive, resiliens, mestringsfølelse og selvfølelse, og ekstra kjærlighet, oppmerksomhet og positiv tilknytning. Oppdragsgiver er lokalsamfunnet (skole/kommune/næringsliv).

7. Motivasjons-camp

Denne aktiviteten har et ettårs-løp, og har som mål å motivere de ungdom som er arbeidsledige til å komme ut i aktivitet. På et flott sted i naturskjønne omgivelser nær Røros i Trøndelag deltar 15 arbeidsledige ungdommer på åtte samlinger over ett år. Totalt åtte uker. Parallelt vil det være digital oppfølging hver uke. Aktiviteten gjøres i samarbeid med NAV.

8. Inspire-camp

Dette er en «avlastningsaktiviteten» har et ettårsløp, og har som mål å inspirere ungdom som går på skole, men har store utfordringer i livet sitt. På et flott sted i naturskjønne omgivelser nær Røros i Trøndelag deltar 15 ungdommer på 6-7 samlinger over ett år. Totalt 6-7 uker som primært er lagt til tidspunkter når det er skoleferie slik at den enkelte kan følge undervisning på sin skole/utdanning. Parallelt vil det være digital oppfølging hver uke.

Tilleggsaktiviteter:

  • «DRIVE-inspirasjon» til risikotakere i trafikken og sårbare i kritisk livsfase (f.eks. utsatte grupper i NAV-systemet og innsatte i fengsel som snart er ferdig med soning).
  • «Digital DRIVE Community» med bl.a. «Møteplassen for originaler (unik/sær)», «Hero-input» og «Panikk-knappen». Dette er en en digital oransje tråd for produkt 1-8, og fungerer som en forsterkning av DRIVEs aktiviteter.
  • Menyliste på gode trenere for foreldre