En ny hverdag

I dag begynner min nye hverdag som profesjonell foredragsholder:
«Bygg sterk kultur med tillit og mot»
«Hvordan bli en sterk merkevare og gå globalt»
«Inspirasjonen til MOT»

Jeg tilbyr foredragene til både private og offentlige virksomheter, og sosiale entreprenører.

Litt mer om hvert av foredragene:

«BYGG STERK KULTUR MED TILLIT OG MOT»
Hvordan løfte mennesker og virksomheter til nye høyder?
Målgruppe: Ledere og medarbeidere i alle typer virksomheter, og konferanser.
Lengde: 50-55 min.
Foredraget skal motivere til arbeidsglede, individuell gjennomføringskraft og verdibasert teamånd.

«HVORDAN BLI EN STERK MERKEVARE OG GÅ GLOBALT»
Lederskapet som skapte MOT.
Målgruppe: Ledergrupper i alle typer virksomheter.
Lengde: 3,5 t.
Foredraget omhandler MOTs reise fra å være ingenting i 1994 til å være i fire verdensdeler i 2021, og en av Norges mest viktige og rendyrkede merkevarer for ungdom.

«INSPIRASJONEN TIL MOT»
Kraften i drømmer, lidenskap og forbilder.
Målgruppe: Alle mennesker, i alle aldre.
Lengde: 15-45 min. Lengden tilpasses anledningen.
Foredraget fungerer godt som «kick-off» uansett virksomhet og anledning. Deltagerne blir kjent med hvor viktig det er med inspirasjonskilder og hva som har motivert meg til å starte og skape MOT.

I dag, 1.mars 2022, startet Sigrun Vårvik og jeg en ny reise. Vi håper at vi gjennom våre to nye virksomheter kan hjelpe og løfte bedrifter, lokalsamfunn, ledere og mennesker til nye høyder.

Foruten AS VÅRVIK har vi også startet MestringsMentor, som er en nonprofitt sosial entreprenør som drives av de sosiale resultatene og et ønske om å hjelpe kommuner:
-Hvordan løfte lokalsamfunnets sosiale bærekraft?
-Hvordan tenke nytt?
-Hvordan gjøre det som er bra i dag bedre i morgen?
-Hvordan skape kulturer som får mennesker til å vokse?
-Hvordan bygge barn og ungdom for fremtiden?
-Hvordan styrke livskvalitet til alle?

MestringsMentor tilbyr også programmet «Seniorinspirasjon – eldes med livskvalitet».

«Seniorinspirasjon» er et helsefremmende lavterskeltilbud. Det består av tre dagssamlinger over 1-3 måneder med oppfølging imellom samlingene. Det er Sigrun og jeg som gjennomfører disse aktivitetene for motiverte damer og herrer 60+. Vi garanterer inspirasjon, refleksjon, energi og glede😊

Både gjennom MestringsMentor og AS VÅRVIK ser vi frem til å forsterke verdiskapning og bærekraft i samfunnet, og ønsker gamle og nye relasjoner velkommen.

Atle, 1. mars 2022