Ledermentoring & Foredrag

Formål

Atle Vårvik er foredragsholder, ledermentor, utviklingscoach og livscoach med formål å løfte, styrke, inspirere og hjelpe.

Løfte mennesker og bedrifters internkultur og ledelse.

Styrke virksomheters merkevarebygging, innovasjon og prestasjoner.

Inspirere til verdifokus, tillit, mot og gjennomføring.

Hjelpe næringsliv og kommuner til innsats for å nå FNs globale mål for bærekraftig utvikling, spesielt innen det å stimulere til entreprenørskap, kreativitet og innovasjon, og fremme livslang læring, god helse og livskvalitet for alle, uansett alder.

 • PRODUKT 1: FOREDRAG (55 min.)
 • Hvordan løfte mennesker & internkultur til nye høyder

Hvordan forsterke en verdibasert prestasjonskultur. Hvordan forsterke en mulighetsfokusert kultur. Hvordan forsterke en kultur som er god på endring. Hvordan styrke medarbeidere og kompetanse i takt med samfunnet og i forkant av markedet. Hvordan styrke gode kundeopplevelser.

 • PRODUKT 2: INTERAKTIVT FOREDRAG for ledere (2,5 t.)
 • «Slik skapte jeg MOT – fra ingenting til en av Norges viktigste merkevarer

Bli inspirert til å forsterke verdier, lederskap og entreprenørskap gjennom Atles historie om hvordan han skapte MOT. Over 27 år ledet han MOTs reise fra «ingenting» til at MOT i dag er en av Norges mest rendyrkede merkevarer for ungdom. Hvordan har han tenkt, bygd og ledet?

Atle formidler hvordan han i dobbeltrollen som leder og entreprenør har spredt MOT til fire verdensdeler og utviklet MOTs identitet og merkevareprofil, MOTs fem programmer og MOT-filosofien. MOT-filosofien er en tidløs og universell livsfilosofi, som også benyttes som lederfilosofi, med formål å styrke mental robusthet, bevissthet og mot.

 • PRODUKT 3: COACHING for ledergrupper (3 x 3 t.)
 • Hvordan få virksomhetens verdier til å leve

Forsterk kulturbygging og felles kultur. Bedrifter med ledere og medarbeidere som har felles kultur og lever bedriftens verdier vil ha et stort konkurransefortrinn. Atle bevisstgjør og inspirerer ledere til mot og gjennomføringskraft slik at de bedre går fra å ville til å gjøre, fra teori til praksis, fra ord til handling og fra verdier til kultur. Atle bistår med en oppstartsprosess over 2-4 måneder.

 • PRODUKT 4: Mentor og coach for toppledere (8 x 4 t.)
 • Formålet er å forsterke lederskap som løfter utvikling, prestasjoner, verdier og merkevarebygging

Samfunn, marked og virksomheter er kontinuerlig i rask endring. Ledere skal topp-prestere og være i forkant. For de fleste ledere er det å få tilført refleksjoner, kompetanse, energi og hjelp gjennom gode trenere og sparringspartnere viktig for å lykkes og mestre best mulig. Atle har lang og omfattende entreprenør-, leder- og coachingkompetanse, både som utviklingspartner for andre ledere og gjennom å ha bygd opp en suksessfull virksomhet. Han forsterker ledernes potensiale slik at de kan lede seg selv, lede andre og lede og utvikle virksomheten på best mulig måte.

Mentor- og coachingløpet som tilbys går over 8 måneder og består av at Atle er disponibel gjennom 8 x 4-timers sekvenser. Leder kan velge å ta ut alle sekvensene som 4-timers coaching-/mentorsamtaler, eller også legge inn produkt 1, 2 og 3 i noen av sekvensene.

 • EKSTRAPRODUKT 1: RektorRekruttering
 • Formålet er å rekruttere ledere som med sin naturlige karakter og personlighet forsterker skolen som en god, trygg, velfungerende og bærekraftig relasjons- og utdanningsinstitusjon som fremmer mulighetene for livslang læring.

Atle Vårvik er mentor og sparringspartner for skole, kommune, fylke og private ved rekruttering av skoleledere til barneskole, ungdomsskole og videregående skole.

Det handler om rekruttering av verdi- og målorienterte rektorer som evner å fremme en skolekultur som styrker de unges mestringsfølelse, og som sikrer inkluderende miljøer der alle blir sett blant annet gjennom å ha et personale hvor alle utgjør en positiv forskjell for de unge.

Rektor-rekruttering vil forebygge problemer som mobbing, ekskludering, mistrivsel, psykiske problemer, ikke-bra-nok-følelse, mislykket-følelse, ikke-passe-inn-følelse og mangel på positiv tilknytning. Gode skolekulturer forebygger kriminalitet, vold, rusmisbruk og terror.

 • EKSTRAPRODUKT 2: Seniorinspirasjon
 • «Eldes med inspirasjon» – et livskvalitetsprogram for 60-100-åringer

3×1 dagssamlinger over ca. 3 mnd. Gjennomføres i bedriften eller lokalsamfunnet. Inntil 25 pr. kull.

Hovedproduktet er «Ledermentoring og foredrag med Atle Vårvik». Målgruppen er næringsliv og kommuner som ønsker å forsterke gjennomføringskraft og prestasjoner, på en verdibasert måte.

Atle Vårviks overbevisning og erfaring er at en virksomhets innside som består av de riktige menneskene, klokt entreprenørskap, langsiktig og retningsbevisst lederskap og en tydelig, klar, mulighetsfokusert og energigivende internkultur tar vare på utsiden og bidrar til at virksomheten er i forkant og endrer før den MÅ endre.

Atle Vårviks overbevisning og erfaring er at virksomheter som tar samfunnsansvar og tar vare på innsiden på riktig måte styrker bærekraft og innovasjonskraft, som igjen styrker konkurransefortrinn og virksomheten som merkevare, og ikke minst et samfunn som er varmere og tryggere, som igjen forebygger sosiale samfunnsproblemer.