Formål

Løfte bedrifters internkultur og verdibaserte prestasjoner

Styrke ledere, organisasjonskultur og merkevarebygging

Inspirere til verdibevissthet, tillit og gjennomføring

Hjelpe næringsliv og kommuner/skoler til innsats for å nå FNs globale mål for bærekraftig utvikling, spesielt innen det å stimulere til entreprenørskap, kreativitet og innovasjon, og fremme livslang læring, god helse og livskvalitet for alle, uansett alder.