Hele verden trenger MOT

Alle ungdommer i hele verden trenger mot og MOT. MOT har et bærekraftig og universelt konsept som styrker de unges robusthet. Jeg skulle ønske at alle skoler i hele verden brukte MOTs programmer.

MOT har empirisk understøttete programmer som er helhetlig sammensatt, med høy implementeringskvalitet og dokumentert effekt. Programmene er systematiske og standardiserte, i kombinasjon med en viss fleksibilitet.

En viktig del av gjennomføringen av programmene er strukturert opplæringsprogram, funksjonelle veiledningssystemer og ikke minst rekruttering av kompetente, handlingsorienterte og motiverte MOT-coacher, som er gode på forståelse, empati og respekt.

MOT-coachene etablerer glede, tillit og en positiv allianse med ungdom i klasserommet, og opptrer slik at ungdommene blir inspirert og god til å bruke MOT på sin måte.

Det er tre innsatsnivåer i en forebyggingspyramide:
·       Universelt nivå (primærforebyggende)
·       Selektert nivå (sekundærforebyggende)
·       Indikert nivå (tertiærforebyggende)
(Walker, Colvin & Ramsey, 1995)

Universelle tiltak er rettet mot alle. Selektive tiltak er skreddersydd og individuelt tilpasset de i risiko.

MOT jobber på et universelt nivå for å hindre at problemer oppstår, bl.a. gjennom å styrke inkluderende skolekulturer og klassemiljø.

MOT jobber også på selektert nivå mot «problemeleven». Dette gjøres gjennom å ansvarliggjøre de mest holdningssterke og robuste ungdommene i å skape et inkluderende klassemiljø, og ta ansvar for å forsterke positiv atferd mot «problemeleven». Disse fungerer da som «endringsagenter» på skolekulturen slik at skolen blir en beskyttelsesfaktor for de unge sårbare og risikoutsatte.

MOT styrker ungdoms robusthet. Robusthetens kraft er enorm, både for å styrke plusser og forebygge minuser. 1. juni er boka «Robusthetens kraft» klar både på engelsk og norsk.

Atle, 15. februar 2022