Hvordan kan én person bety så mye

En av de største personene bak MOTs eksistens har gått bort

Vidar Vestreng var på 1990-tallet en stor direktør i det nasjonale Tollvesenet i Norge.

8. november 2021 døde Vidar. Noen dager tidligere hadde han og hans kone Wenche kommet hjem etter mange flotte uker på hytta. Han var frisk til siste dag og døde plutselig. Han ble 90 år. Wenche ringte meg noen timer etter at han sovnet inn. Hun ville fortelle om hans bortgang fordi MOT betydde så mye for Vidar.

Da jeg i april 1994 tok initiativ til MOT var Bjørge Stensbøl, Finn Olderøien og Vidar Vestreng de tre viktigste personene for å virkeliggjøre MOT, foruten Johann Olav Koss og Sigrun Vårvik.

Selv om Vidar hadde oppnådd mye i sitt liv, og hadde vært direktør i et statsdirektorat i mange år, uttalte han mange ganger at det største han hadde vært med på var å bidra til MOTs start i 1994.

Vidar var min mann. Han hadde ansvaret for narkotikakontrollen i Norge. Han og jeg tenkte likt om mye. Som at narkotikaen ikke lar seg stoppe, og at det er klokt å sette inn ressurser på holdningsskapende arbeid.

For meg ble Vidar i april 1994 både en økonomisk og mental støtte. Jeg ringte han utallige ganger og pepret han med ideer og jeg besøkte han ofte på hans kontor i Oslo. Han ordnet så MOT fikk ekstra bevilgninger fra både Tollvesenet og Finansdepartementet. Han snakket med ledelsen i Trondheim Tolldistrikt, som viste stor velvilje og lot meg bruke mye av arbeidstiden på MOT. Mye takket være Vidar.

Vidar har betydd mye for MOT, Sigrun og meg. I dag, 19. november, er vi i hans begravelse. Vår kjærlighet til Vidar er enormt stor. Vi var, og vi er, så glad i den mannen. Og vi er uendelig takknemlig til Vidar. Uten han hadde vi ikke lyktes med MOT🙏 

Uten han tror jeg ikke MOT hadde eksistert…

Jeg lyser fred over Vidar sitt minne.

Takk Vidar🙌

Atle

19. november 2021