Hvorfor DRIVE-konseptet

DRIVE vil forebygge trafikkulykker, kriminalitet og problemutvikling blant ungdom.

DRIVE vil redusere risikofaktorer hos sårbar ungdom som er i faresonen for å falle utenfor samfunnet eller i faresonen for å ødelegge eget eller andres liv.

DRIVE vil bevisstgjøre og inspirere til felles innsats for å nå FNs globale mål for bærekraftig utvikling.

DRIVE vil bidra til bærekraftig utvikling gjennom å fremme myndiggjøring og oppbygging av motstandskraft hos personer i utsatte situasjoner. Det vil bidra til å redusere vold og rusmiddelmisbruk og fremme fredelige og inkluderende samfunn.

DRIVE vil hjelpe de svært sårbare som er i risikosonen med å finne mål og livskvalitet.

DRIVE vil bidra til at barn og ungdom som faller utenfor kan føle seg som vinnere og oppleve at de lever et verdig liv med muligheter.

DRIVE ønsker å medvirke til en snuoperasjon: «Fra taperfølelse til positiv seiersfølelse», «Fra nederlag til opptur», «Fra utenfor til innenfor», «Fra likegyldig til glød».

DRIVE ønsker å forebygge trafikkulykker gjennom å inspirere unge til å redusere risikoatferd.

DRIVE ønsker å hjelpe de unge som ikke har det bra og som mangler indre trygghet. DRIVE ønsker å sikre at alle har minst én god venn.

DRIVE ønsker å implementere positive verdier hos de sårbare unge i risikosonen slik at de får styrket trygghet, selvrespekt og håp.

DRIVE ønsker å være en støtte, spesielt for de unge som føler seg mislykket og verdiløse, tenker destruktivt og mistrives på skolen.