Robust-bok snart klar

Min store MOT-stolthet i 2022 er utgivelsen av boka «The Power of Resilience». Inspirasjonen har vært å skrive en lettlest bok som kan bli forstått av mange, spesielt nøkkelpersoner i lands regjeringer, kommuner, skoler og barnehager. Innholdet er understøttet av forskning og vitenskapelig dokumentasjon.
 
Hvordan forebygge utenforskap, psykiske vansker, rusmisbruk, mobbing og kriminalitet, og voldelig ekstremisme inkludert skoleskytinger, massedrap og terror?

Boken beskriver hvor viktig det er å styrke de unges robusthet og inkluderende klassemiljø. Konsekvensene av lav robusthet og dårlig skolekultur kan være katastrofale. Boken beskriver kjennetegn på de som utfører grusomme handlinger og skader liv og samfunn.
 
Med robusthet og inkluderende skolekulturer er det færre som har behov for å få verdens oppmerksomhet gjennom grusomme handlinger. Med robusthet og inkluderende klassemiljø er det vanskeligere å rekruttere unge til terrorgrupper og kriminelle gjenger.
 
Robusthet er en av de viktigste egenskapene et menneske kan ha for å styrke livskvalitet og håndtere utfordringer. Det å styrke de unges robusthet er nøkkelen til varmere, tryggere og fredeligere samfunn, med mindre ødeleggelse av liv. Gjennom å styrke de unges robusthet blir det mindre behov for å reparere voksne.
 
Jeg satte punktum for boka i dag. Nå gjenstår justeringer, korrektur, oppsett, oversettelse og trykking. Boka vil være klar både på engelsk og norsk 1. juni.

Atle 9/2-22