Hvorfor var Nils Arne Eggen unik

Nils Arne var viktig for MOT. Både som inspirasjonskilde og hjelper. Han stilte opp på forespørsel for MOT, og han holdt foredrag til inntekt for MOT. Jeg vil aldri glemme da han og Erik Hoftun stilte opp som auksjonariuser på et stort kjøpesenter i Trondheim, til inntekt for MOT. Nils Arne opptrådde som verdens største ambassadør og eier av MOT, og han solgte gjenstander til langt over markedspris.

Jeg er inspirert og imponert over den store trenerlegenden. Han gjorde Rosenborg til et fotballag som vant og vant, og hevdet seg internasjonalt. Jeg er inspirert av hva han skapte gjennom disiplinert kultur, teambygging og ved å utvikle den enkeltes potensial maksimalt. Han hadde en ekstrem tydelighet på spillestil og forventninger til spillerne. Teambyggingen handlet om å gjøre hverandre gode og utnytte sin egen godfot maksimalt.

Nils Arne har sagt mye klokt:

«Jo mer du lykkes, jo viktigere blir måten du lykkes på!»

«For å skape resultater må flere personligheter med samme filosofi dra i samme retning.»

«Det er fotballag som vinner. Min oppgave er kun å være fagmann og arbeidsleder som utvikler laget og spillerne.»

«Fokuset skal alltid være på laget og spillerne – og i den rekkefølgen.»

Jeg lyser fred over Nils Arne sitt minne, og avslutter med utdrag fra et trøndersk dikt om SKOGVOKTEREN Nils Arne Eggen, skrevet av Edvard Halgunset i 2004:

«Sjøl lika’n best å bruk poesi
Om folk snakke med store ord
Og lura på kolles te her skoill bli
Den da’n skogvoktar’n fór.

Men skogen den våks se bare enda stør
Fær jordsmonnet va så godt
Og trea dem vart enda finar hæll før
På groinn tå omtankinn så dem ha fått.

Så skogvoktar, kvar du noe enn e
Kvar det vart tå de da du fór
Så vil e nå bare du skal vætta det
At oss sett pris på det som du gjor.»

Atle

190122