LederMentoring_030521

Mentor og coach for toppledere (9 x 3,5 t.) – Atle vårvik

Hvordan forsterke lederskap og entreprenørskap som løfter prestasjoner, innovasjon og virksomheten som merkevare.

Målgruppen er bl.a. daglig ledere/styreledere i næringsliv, gründere/entreprenører og kommunedirektører/ordførere.

Samfunn, marked og virksomheter er i kontinuerlig og rask endring. Ledere skal topp-prestere og være i forkant. For de fleste ledere er det å få tilført refleksjoner, kompetanse, energi og hjelp gjennom gode trenere og sparringspartnere viktig for å utvikle seg selv som leder og for at virksomheten skal lykkes best mulig.

Atle Vårvik har lang og omfattende entreprenør-, leder- og coachingkompetanse, både som utviklingspartner for andre ledere og gjennom å ha bygd opp en suksessfull virksomhet. Han forsterker ledernes potensiale slik at de kan lede seg selv, lede andre og lede og utvikle virksomheten på best mulig måte.

Mentor- og coachingløpet som tilbys går over 8 måneder og består av at Atle er disponibel gjennom 9 x 3.5-timers sekvenser. Leder kan velge å ta ut alle sekvensene som 3,5-timers coaching-/mentorsamtaler, eller også legge inn Atles foredrag og Coaching for ledergrupper (se nedenfor) i noen av sekvensene.

Ledere er viktige for innsiden. Innsiden er viktig for utsiden.

Atles erfaring og kunnskap er at en virksomhets innside som består av de riktige menneskene, klokt entreprenørskap, retningsbevisst lederskap og solid internkultur automatisk tar vare på utsiden og styrker virksomhetens merkevare og konkurransefortrinn.

«The leader’s foremost mission is to have a very clear focus on the brand.» Janne Carlzon (CEO SAS 1981-1994)

COACHING for ledergrupper (3 x 3 t.) – atle vårvik

Hvordan få virksomhetens verdier til å leve

Forsterk kulturbygging og felles kultur. Bedrifter med ledere og medarbeidere som har felles kultur og lever bedriftens verdier vil ha et stort konkurransefortrinn.

Atle Vårvik bevisstgjør og inspirerer ledere til mot og gjennomføringskraft slik at de bedre går fra å ville til å gjøre, fra teori til praksis, fra ord til handling og fra verdier til kultur. Atle bistår med en prosess over 2-4 måneder for å få virksomhetens verdier til å leve.

Kraften i en solid internkultur

Atle har observert at virksomheter som har en tydelig, energigivende, mulighetsfokusert og utviklingssulten internkultur med integritet, automatisk styrker bærekraft, innovasjonskraft og endringskraft.

Virksomheter med verdibasert drift, som direkte eller indirekte bidrar til varmere og tryggere samfunn, styrker automatisk et bærekraftig samfunn og forebygger kriminalitet og sosiale samfunnsproblemer.

«Culture is not an aspect of the game, it is the game Louis Gerstner (tidligere toppsjef i IBM)