MestringsMentor

FORMÅL & OPPDRAG

Finne mestringsfølelsen og styrke resiliens til de unge ekstra sårbare, som ikke passer inn og som er i risikosonen for å ødelegge eget og andres liv.

Forebygge kriminalitet og sosiale samfunnsproblemer.

Supplere og utfylle MOT!

Dette skal gjøres gjennom MestringMentors produkter og medarbeidere, som tilbyr personlige samtaler, gruppesamlinger og samarbeid med kommuner, skoler, næringsliv og enkeltpersoner.

PRODUKT
1. Ekstravenn
2. Styrkesamling
3. Interesseklasser

Gjennomføres av MestringMentors medarbeidere, primært i samarbeid med kommuner, skoler og næringsliv.

Produkt 1:

EKSTRAVENN

Gjennom dette produktet fungerer en medarbeider i MestringsMentor som ekstravenn, mestringsvenn, støttespiller og løfter.

Målgruppen er primært barn og ungdom som trenger og ønsker styrket mestringsfølelse, positiv tilknytning og selvfølelse, og ekstra kjærlighet, oppmerksomhet og resiliens.

Oppdragsgiver er lokalsamfunnet (skole/kommune/næringslivet) eller enkeltpersoner (personen selv, foreldre o.a.)

Produkt 2:

STYRKESAMLING

«Styrkesamling» er en tredagers samling som gjennomføres i lokalsamfunnet av en eller to av MestringMentors medarbeidere. Målgruppen er primært barn og ungdom som trenger og ønsker styrket mestringsfølelse, positiv tilknytning og selvfølelse, og ekstra kjærlighet, oppmerksomhet og resiliens. Oppdragsgiver er lokalsamfunnet (skole/kommune/næringslivet).

Produkt 3:

INTERESSEKLASSER

MestringsMentor er sulten på å finne barn og ungdom sine «gaver». Der de har sine gaver, lidenskap og godfot har de sine oppgaver og fremtid. Det handler om å finne den enkeltes interesseglød. MestringsMentor ser på seg selv som en interessedetektiv og mestringsjeger og har tro på at gruppelæring gjennom felles interesse styrker mestringsfølelse og livslang læring.

«Interesseklasser» handler om å styrke de unge gjennom felles interesse og interesseklasser. Oppstart av Interesseklasser på en skole gjennomføres i samarbeid med en eller to av MestringMentors medarbeidere.

MestringsMentor ønsker å hjelpe de unge som ikke har det bra og som mangler indre trygghet.

MestringsMentor vil hjelpe de svært sårbare som er i risikosonen med å finne mål og livskvalitet, til det beste for en fredelig verden.

MestringsMentor ønsker å være en støtte, spesielt for de unge som føler seg mislykket og verdiløs, tenker destruktivt og mistrives på skolen.

MestringsMentor ønsker å medvirke til snuoperasjon: «Fra taperfølelse til positiv seiersfølelse», «Fra nederlag til opptur», «Fra utenfor til innenfor», «Fra likegyldig til glød».

MestringsMentor skal supplere og utfylle MOT. MOT er verdileverandør av gode verktøy slik at individet får styrket robusthet både gjennom egen kraft, væremåte og bevissthet og gjennom fellesskapets kraft, væremåte og kommunikasjon. MestringsMentor passer best for de kommuner og skoler som har MOT i bunn. Både MOT og MestringsMentor styrker resiliens gjennom forebyggende arbeid, men produktene, målgruppen og tilnærmingsmåten er ulik.