Mestringsgruppen

Mestringsgruppens viktigste formål er å løfte mennesker, ledere og virksomheter.

Mestringsgruppen ønsker å gjøre en positiv forskjell og styrke mestring i menneskers liv, lederes lederskap/entreprenørskap og virksomheters bærekraft og merkevarebygging.

Mestringsgruppen har tre virksomhetsområder:

1_Foredrag og ledermentoring med Atle Vårvik. For private og offentlige virksomheter.

2_MestringsMentor. Hjelpe kommuneledelser i å utvikle lederskap og bygge ungdom for et best mulig fremtidig bærekraftig lokalsamfunn.

3_Forsterke og fremme MOT, DRIVE og MestringsMentor som motivasjonskonsepter og en helhetlig mestringspakke for et lokalsamfunn i å:

a. bygge trygge, fredelige og bærekraftige lokalsamfunn

b. utvikle flest mulig ungdom som livsglade fremtidsressurser

c. finne ungdoms interesser og potensiale

d. styrke ungdoms interesser, fremtidshåp, tilhørighet, mestringsfølelse, drive, mot, bevissthet og mentale motstandsdyktighet

e. forebygge kriminalitet og psykiske helseproblemer gjennom å styrke de barn og ungdoms beskyttelsesfaktorer.

Les mer om MOT og DRIVE for life her

Atle Vårvik er eier og leder av Mestringsgruppen.

Atles motivasjon med Mestringsgruppen

MOT er som et barn og livsverk for min kone Sigrun Vårvik og meg. MOT er en av de største stolthetene i mitt liv og vil for alltid ha en veldig stor plass i mitt hjerte, men etter 27 år som entreprenør og leder for MOT startet jeg i januar 2021 et nytt kapittel gjennom Mestringsgruppen.

Min motivasjon med å etablere Mestringsgruppen er å fremme verdier og mestring til andre målgrupper enn MOTs målgruppe. Jeg gløder for verdier og mestring. Verdier og mestring løfter mennesker. Jeg liker å løfte mennesker, ledere, team og virksomheter på en tillitsbasert og mestringsbasert måte.

Mestring skapes gjennom hvordan vi tar ansvar for oss selv og også gjennom støtten vi får fra omgivelsene, spesielt i møte med utfordringer. Mestring gjør at mennesker føler seg mer verdifulle og håndterer utfordringer, kriser, motstand og avisning bedre. Mestring styrker menneskers helse, pågangsmot, optimisme, positive selvbilde og tro på egne krefter. Mestring skaper glede – både læringsglede og arbeidsglede.

Jeg vil bruke min vitenskap om livet og ledelse, min lidenskap for mennesket og merkevarebygging, og min erfaring som entreprenør og toppidrettsutøver, til å stimulere til flere verdibaserte prestasjoner og mindre sosiale samfunnsproblemer.

Jeg vil hjelpe gjennom å LØFTE og INSPIRERE.

Atle Vårvik