Om Mestringsgruppen

Mestringsgruppen skal løfte mennesker, ledelse, virksomheter og samfunnsbygging til nye høyder.

MESTRINGSGRUPPEN HAR TO VIRKSOMHETSOMRÅDER:

Sosialt entreprenørskap. Formålet er å fremme gode verdier, utvikle bærekraftige mestringssamfunn og forebygge sosiale samfunnsproblemer.

Foredrag og ledermentoring. Formålet er å løfte mennesker, ledelse, virksomheter og lønnsom bedriftskultur til nye høyder, bl.a. gjennom å styrke merkevarebygging og internkultur. 

Mestringsgruppen ble stiftet i januar 2021.

«Etter 27 år med «tunnelsyn» på MOT og som entreprenør og leder for MOT startet jeg i januar 2021 et nytt kapittel gjennom Mestringsgruppen.

MOT er som et barn og livsverk for min kone Sigrun Vårvik og meg. MOT er en av de største stolthetene i våre liv og vi vil for all tid fremme MOT. Men fra 2022 vil vi i tillegg fremme verdier og mestring til andre målgrupper.

Gjennom Mestringsgruppen ønsker vi å forsterke vårt bidrag i å spre gode verdier og utvikle bærekraftige mestringssamfunn. Dette gjennom å fremme en gruppe gode mestringskonsepter som utfyller hverandre.

Jeg gløder for verdier og mestring. Verdier og mestring løfter mennesker. Jeg liker å løfte mennesker, ledere, team og virksomheter på en tillitsbasert og mestringsbasert måte. Jeg gløder for at bedrifter utvikler lønnsom og verdibasert organisasjonskultur og at bedriftene aktivt medvirker til bærekraftige mestringssamfunn.

Mestring skapes gjennom hvordan vi tar ansvar for oss selv og også gjennom støtten vi får fra omgivelsene, spesielt i møte med utfordringer. Mestring gjør at mennesker føler seg mer verdifulle og håndterer utfordringer, kriser, motstand og avisning bedre. Mestring styrker menneskers helse, pågangsmot, optimisme, positive selvbilde og tro på egne krefter. Mestring skaper glede – både læringsglede og arbeidsglede.

Jeg har vokst opp med mye tillit og frihet, og med fokus på verdier, lek og omsorg for de som er annerledes. Siden jeg var liten gutt har jeg derfor hatt en forkjærlighet for annerledeshet og positive miljø der folk blir sett og tatt på alvor. Jeg har alltid hatt en glødende interesse for å forebygge sosiale samfunnsproblemer, og for å styrke egne og andres prestasjoner og livskvalitet. Jeg har vært opptatt av at mennesker skal ha holdninger og atferd som gjør at de mestrer egne liv og gir andre mestrings- og tilhørighetsfølelse.

Jeg vil bruke min vitenskap om livet og ledelse, min lidenskap for mennesket og merkevarebygging, og min erfaring som entreprenør og toppidrettsutøver, til å stimulere til flere verdibaserte prestasjoner og mindre sosiale samfunnsproblemer.

Jeg brenner for å styrke barn og ungdom slik at de kan få en best mulig oppvekst, mestringsfølelse og styrke nok til å bli den beste versjonen av seg selv.

Jeg vil løfte, styrke, inspirere og hjelpe!

  • Løfte mennesker og virksomheters verdier, internkultur og ledelse.
  • Styrke bedrifters merkevarebygging, innovasjon og prestasjoner.
  • Inspirere til ansvar, tillit, mot, gjennomføring og riktig rekruttering.
  • Hjelpe næringsliv og kommuner til innsats for å nå FNs globale mål for bærekraftig utvikling, spesielt innen det å stimulere til entreprenørskap, kreativitet og innovasjon, og fremme livslang læring, god helse og livskvalitet for alle, uansett alder
Atle Vårvik