Mestringsgruppen AS

Mestringsgruppens viktigste formål er å løfte mennesker, ledere og virksomheter.

Mestringsgruppen ønsker å gjøre en positiv forskjell og styrke mestring i menneskers liv, lederes lederskap, gründeres entreprenørskap og virksomheters bærekraft, internkultur og merkevarebygging.

Mestringsgruppens tjenester er LederMentoring, Foredrag, RektorRekruttering og Seniorinspirasjon.

Hovedproduktet er «LederMentoring med Atle Vårvik». Målgruppen er toppledere i private og offentlige virksomheter som ønsker å bli bedre, som ønsker å styrke virksomhetens konkurransefortrinn og som ønsker å forsterke utvikling, mestring, mot, gjennomføringskraft og prestasjoner på en verdibasert måte.

Atle tilbyr også MestringsMentoring for sosiale entreprenører og andre aktører som jobber for at unge mennesker kan få en best mulig oppvekst og motstandsdyktighet nok til å bli den beste versjonen av seg selv.

Atle Vårvik er daglig leder og eier av Mestringsgruppen AS.

Atles motivasjon med Mestringsgruppen

MOT er som et barn og livsverk for min kone Sigrun Vårvik og meg. MOT er en av de største stolthetene i mitt liv og vil for alltid ha en veldig stor plass i mitt hjerte, men etter 27 år som entreprenør og leder for MOT startet jeg i januar 2021 et nytt kapittel gjennom Mestringsgruppen.

Min motivasjon med å etablere Mestringsgruppen er å fremme verdier og mestring til andre målgrupper enn MOTs målgruppe. Jeg gløder for verdier og mestring. Verdier og mestring løfter mennesker. Jeg liker å løfte mennesker, ledere, team og virksomheter på en verdibasert, tillitsbasert og mestringsbasert måte.

Mestring skapes gjennom hvordan vi tar ansvar for oss selv og også gjennom støtten vi får fra omgivelsene, spesielt i møte med utfordringer. Mestring gjør at mennesker føler seg mer verdifulle og håndterer utfordringer, kriser, motstand og avisning bedre. Mestring styrker menneskers helse, pågangsmot, optimisme, positive selvbilde og tro på egne krefter. Mestring skaper glede – både læringsglede og arbeidsglede.

Jeg vil bruke min vitenskap om livet og ledelse, min lidenskap for mennesket og merkevarebygging, og min erfaring som entreprenør og toppidrettsutøver, til å stimulere til flere verdibaserte prestasjoner og mindre sosiale samfunnsproblemer.

Jeg vil hjelpe gjennom å LØFTE og INSPIRERE.

Atle Vårvik