Om Mestringsgruppen

Mestringsgruppen tilbyr

  • Foredrag til bedrifter med Atle Vårvik

  • Mentoring og lederstøtte til sosiale entreprenører og kommuneledelser  

Mestringsgruppens formål er å løfte samfunnsbygging, virksomheter og ledere til nye høyder, gjennom å fremme samfunnsbyggende arbeid og tillitsbasert lederskap, eller å utvikle virksomhetens visjon og verdier, eller forsterke virksomhetens medarbeiderkultur, gjennomføringskraft og merkevarebygging.

Mestringsgruppen ledes av Atle Vårvik og Sigrun Vårvik.

Mestringsgruppen ble stiftet i januar 2021.

«Etter 27 år med «tunnelsyn» på MOT og som entreprenør og leder for MOT stiftet jeg i januar 2021 Mestringsgruppen.

Jeg vil bruke min vitenskap om ledelse, min lidenskap for mennesket og merkevarebygging og min erfaring som leder, coach, entreprenør og toppidrettsutøver, til å stimulere til flere verdibaserte prestasjoner og mindre sosiale samfunnsproblemer.

MOT er som et barn og livsverk for Sigrun Vårvik og meg. Vi vil for all tid fremme MOT. Men i tillegg vil vil fremover bygge mennesker, ledere, samfunn og gode verdier på andre arenaer og måter. Vi vil fortsette med å løfte, styrke, inspirere, utvikle og hjelpe!

  • Løfte mennesker og virksomheters verdier, internkultur og ledelse.
  • Styrke bedrifters merkevarebygging, innovasjon og prestasjoner.
  • Inspirere til ansvar, tillit, mot, gjennomføring og riktig rekruttering.
  • Utvikle sosiale entreprenører til å bli mer gjennomføringskraftige.
  • Hjelpe næringsliv og kommuner til innsats innen det å stimulere til entreprenørskap, kreativitet og innovasjon, og fremme livslang læring, god helse og livskvalitet for alle, uansett alder
Atle Vårvik