MOT og DRIVE for life

Ekstra verktøy som kan hjelpe et lokalsamfunn:

MOT

MOT utvikler de unges robusthet. Robusthet er mer enn en egenskap. Det er også en relasjon. I møte med andre mennesker blir vår robusthet enten styrket eller svekket. Derfor er det svært viktig at skoler og klasser styrker trygge relasjoner og har gode kulturer. Gode klassemiljø er en svært viktig beskyttelses-faktor for de unge som er i risikosonen, og det forebygger personlige problemer, sosiale samfunnsproblemer og kriminalitet.

MOT fremmer trygge klassemiljø der alle blir inkludert gjennom skreddersydde MOT-programmer som brukes av skoler og kommuner. MOT retter seg mot alle unge og befolkningen generelt. Den beste måten å forebygge problemer på er å BYGGE mennesker, lokalsamfunn, skolekulturer og klassemiljø. MOT er en bred samfunns-byggende bevegelse som driver universell og primær forebygging for å hindre at unge mobbes og faller utenfor, samt robust nok til å tåle mobbing, motgang og motstand.

MOT er verdileverandør av gode verktøy slik at individet får styrket robusthet både gjennom egen kraft, væremåte, bevissthet og gjennom fellesskapets kraft, væremåte og kommunikasjon. Les mer om MOT.

DRIVE for life

Drive for life ønsker å gi muligheter, fremtidshåp og drive til de unge som trenger det aller mest og er i risikosonen.

Drive for life forebygger eller stanser problemutvikling, og styrker beskyttelsesfaktorer for å redusere personlige problemer, sosiale samfunnsproblemer, kriminalitet og trafikkulykker. Innsatsen rettes inn mot risikotakerne i trafikken og generelt de unge ekstra sårbare i risikosonen, som ofte ikke passer inn, og som av ulike grunner er i faresonen for å utvikle kriminalitet, skade seg selv eller andre.Les mer om DRIVE for life.