Hvorfor bygge god kultur

Desto mer du lykkes, desto viktigere blir måten du lykkes på. Å gjenskape suksess krever en ledelse som har virksomhetens identitet i ryggmargen. Det krever en ledelse som fungerer som virksomhetens navigasjonsinstrument for identiteten. Det krever en ledelse for de lange linjene og som er i førersetet for å bygge en sterk kultur.

Culture isn’t just one aspect of the game, it is the game. Culture is everything.” Lou Gerstner (tidligere toppleder i IBM)

Jeg hatt glede av å være leder og entreprenør i 28 år, men jeg har utviklet meg minst like mye gjennom å observere virksomheter – og lære av mange store ledere nasjonalt og internasjonalt – både i næringsliv og sport: Tydelig retning, gjenkjennelig identitet og sterk kultur er avgjørende for suksess og langsiktige prestasjoner. Sterk kultur med tydelige kjennetegn og mye glede og integritet, som en rød tråd i alt som gjøres, er avgjørende for de som lykkes over lang tid.

Det er viktig med regler og lover, men de kan aldri erstatte fremragende og bevisst kulturbygging:

– Vi kan ikke lage en lov som forbyr feighet, men vi kan skape en kultur med mennesker som viser mot.

– Vi kan ikke lage en lov som forbyr arroganse, men vi kan skape en kultur med åpenhet og mennesker som er undersøkende og lyttende.

– Vi kan ikke lage en lov som forbyr å kontrollere andre, men vi kan skape en kultur med mennesker som viser tillit og tar andre på alvor.

– Vi kan ikke lage en lov som forbyr kynisme, men vi kan skape en kultur med mennesker som er støttende, varme, rause og godhjertede.

– Vi kan ikke lage en lov som forbyr misunnelse, men vi kan skape en kultur med mennesker som unner og beundrer.

I EN GOD OG STERK KULTUR VOKSER MENNESKENE.

Atle

Desember 2021