Verktøykasse

Termostat fremfor termometer: LinkedIn

Jeg ER ikke sånn eller sånn. Jeg har SIDER: LinkedIn & LinkedIn

Jeg VIL! Jeg TØR! Jeg KAN!: LinkedIn

Nødvendige «5R» før du gir tillit: LinkedIn & LinkedIn

Råd på å skape TILLIT: LinkedIn

✌🏽

Rekrutteringsråd for ledere: LinkedIn

Råd på bygging av merkevare, identitet og konsept: LinkedIn & LinkedIn & LinkedIn & LinkedIn & LinkedIn

Råd på kulturbygging: LinkedIn & LinkedIn & LinkedIn & LinkedIn & LinkedIn

Råd på livskvalitet: LinkedIn

Råd på å være en vinner: LinkedIn & LinkedIn

Råd på å være «gift med kjæresten»: LinkedIn

Råd på livsfilosofi: LinkedIn (LinkedIn & LinkedIn & LinkedIn)

Lederråd:

  • Hvordan skaper gode ledere mestring, arbeidsglede og læringsglede?

  • Hva er det viktigste ledere gjør for å motivere egne ansatte?

  • Hva kan ledere gjøre for å bli tydeligere på identitet?

Leder-podcast med Atle Vårvik: LinkedIn

Verktøykassen er:

Vårviks råd og oppskrifter for å styrke:
✌🏽 Vilje
✌🏽 Verdibasert Vinnerkultur
✌🏽 Fred og kjærlighet

V-råd er ment som hjelp for å styrke enkeltmenneskets vilje og bedriftens teamkultur – som igjen påvirker samfunnets «peace & love».

Det handler om Verdier, Vilje til å vinne over seg selv, Verdibasert ledelse og Verdibaserte prestasjoner.

Det handler om frihet, fred i sinnet, fred i sjela, mestringskultur og målbevisste prestasjonsgrupper.

Det starter med «meg». Kraften i «meg», tillit og mot er enorm. Pågangsmot, relasjonsmot og gjennomføringsmot.

Motets kraft ✌🏽