Mestringsgruppen drives av Atle Vårvik, som har bygd og ledet MOT til å bli en av Norges mest verdifulle merkevarer og spredd MOT til fire verdensdeler.

Mestringsgruppens virksomhetsområder er foredrag/ledermentoring for bedrifter og sosialt entreprenørskap med formål å bygge bærekraftige mestringssamfunn.