- et foredrag som forsterker egendrive & sterk teamkultur

- et foredrag som styrker både verdier & prestasjoner