Mestringsgruppen drives av Atle Vårvik, som har bygd og ledet MOT til å bli en av Norges mest verdifulle merkevarer og spredd MOT til fire verdensdeler. Atle Vårvik er også ledermentor og foredragsholder for bedrifter.

Mestringsgruppens formål er å forsterke gode verdier og bærekraftige mestringssamfunn. Mestringsgruppen fremmer mestringskonsepter som utfyller hverandre.