Lederutvikling

Forsterker verdiskapende ledelse

Forsterker ledergruppen som en målbevisst og samkjørt prestasjonsgruppe.

Forsterker positiv energi og ledergruppens lagånd og gjennomføringskraft.

For ledergrupper som ønsker å forsterke bærekraft og virksomhetens motstandskraft og konkurransekraft.

For ledergrupper som ønsker å forsterke en verdiskapende organisasjonskultur.

Programmet består av fem samlinger over fire måneder, med mulighet for videre oppfølging.

Les mer om utviklingsprosessen her->

Les mer om Verdiskapende ledelse her->