Verdiskapende ledelse

«Verdiskapende ledelse m/krafteffekt» er en lederfilosofi skreddersydd for bedrifter som vil ligge i forkant og forsterke innstilling, omstilling og utvikling.

Tre forutsetninger:

-Toppleder med integritet – og med helhetsforståelse, empati og evne til å «se hele mennesket»*

-Toppleder med handlekraft til å «gjøre de riktige tingene», selv om det er upopulært og vondt

-Riktig styringsstruktur, og ledergruppe som forsterker formål og langsiktig verdiskaping

*Se hele mennesket: Være nysgjerrig fremfor fordømmende. Være raus. Bakgrunnsforståelse. Forstå at mennesker ikke er sånn eller sånn. Vi har sider i oss som både kan vokse og reduseres. Olle Wedholm: «Se med kjærlighetens øyne – og du er i paradiset. Se med hatets øyne – og du er i helvete.»

Formålet:

Lede slik at bærekraft og bedriftens motstandskraft og konkurransekraft forsterkes.

Solid kultur er veien til målet:

-Solid kultur med positiv energi-atmosfære – med glede, inspirasjon og respekt.

-Solid kultur med enkeltmennesker med motets kraft, indre drivkraft og gjennomføringskraft.

-Solid kultur med team med innovasjonskraft, beslutningskraft og samkjørt kraft.

Samkjørt kraft består av lagånd med eierskap, ansvarlighet og mye TILLIT.

3 før-tillit-PRINSIPPER

Tydelig «grunnlov» (helhetlig system/konsept & profil)

Tydelig «spillestil» (verdigrunnlag/kulturprinsipper)

5R:

Riktige folk (integritet, culture fit, lojal til A og B)

Riktige roller på lederne/medarbeiderne

Riktig organisering/struktur

Riktig og god opplæring

Riktig korrigering (spesielt på nyansatte)

3 kontrast-prinsipper

Fleksibilitet <–> Fasthet

Frihet <–> Rammer

Innovasjon <–> Tradisjon

3 MOT-prinsipper

Jobbe i forkant (oppe på brua).  Ta ting tidlig. Hindre at problemer oppstår. Bygge kultur. Være forberedt. Kommunisere tydelig og oppriktig. Platon: «Begynnelsen er den viktigste delen av arbeidet.»

Ansvarliggjøre kulturbyggere. Spille på de med integritet og beste holdninger – og de med størst helhetsforståelse, fremtidsteft, inspirasjon, bevissthet og mot. Martin Luther King: «Tragedien i verden er ikke grusomheten fra de onde menneskene, men stillheten og likegyldigheten fra de gode.»

Forsterke det positive. Være mulighetsfokusert. Plante positive forventninger. Finne det beste i mennesker og situasjoner. Tenke og handle mer i retning innertier enn retning skivebom. Bruke vår usynlige lommelykt på det positive med oss selv, andre og situasjoner. Nelson Mandela: «Jeg er fundamental optimist. En del av det å være optimistisk er å holde hodet rettet mot solen, og beina bevegende forover.»

3 BALANSE-PRINSIPPER

MOT til å lede seg selv

Jeg kjenner meg selv

Jeg regulerer meg selv

Jeg er ydmyk

Jeg viser vilje.

MOT til å lede andre

Jeg klargjør mål, roller og ansvar – tydelig

Jeg er forutsigbar – informerer og er i forkant

Jeg trener teamet kontinuerlig (*PROFHUB)

Jeg skaper et VI-team som gløder for helhet, kunden og konseptet

MOT til å lede virksomheten

Jeg skaper «vinn-vinn-situasjoner» kontinuerlig

Jeg «facer» vanskelige situasjoner – våger å ta upopulære beslutninger

Jeg skaper prestasjoner gjennom helhetstenking

Jeg skaper og deler magiske øyeblikk, lidenskap og noe å feire for

*PROFHUB: Pådrive, Regulere, Oppgradere, Følge opp, Hjelperytter, Utforske, Bry seg.

💫💫💫

En del av «Verdiskapende ledelse m/krafteffekt» er tillitsbasert ledelse. Her er utdrag fra en tale jeg holdt om verdibasert ledelse for noen år siden:

«Verdibasert ledelse er TILLITSLEDELSE, med to svært viktige forutsetninger:

1_Riktige folk! I riktige roller! I riktig organisering!

2_Tydelig ramme, spillestil, rolle og ansvar – og tydelig klargjøring av dette til alle medarbeiderne.

Når dette er på plass, kan moroa starte. 

Verdibasert ledelse er å gi ubegrenset service, ubegrenset fleksibilitet og ubegrenset selvstendig beslutning innenfor rammen.

Verdibasert ledelse er å INSPIRERE medarbeiderne fremfor å INSPISERE.

Verdibasert ledelse er å ha KLOKKERTRO på medarbeiderne fremfor å KONTROLLERE. 

En verdibasert leder har sterke indre verdier som ledestjerne. 

En verdibasert leder skaper miljø der medarbeiderne utvikles og vokser.

Verdibasert arbeid er å skape tillitsplattform, gode relasjoner og felles forståelse i en TIDLIG FASE, fremfor problemløsning og kontrollering i en SEN FASE.

Verdibaserte virksomheter har klokkertro på verdier og kulturbygging som et svært viktig virkemiddel.»