Verdiskapende ledelse

Verdiskapende ledelse er en ny og fremtidsrettet ledelsesfilosofi som avler verdiskapende kultur som igjen avler langsiktig verdiskaping.

Verdiskapende ledergrupper gjør som mange av de beste toppidrettsutøverne: De utvikler virksomheten i når de er i toppform. De forsterker samhandling, felles retning, gjennomføringskraft og innovasjon i glansperioden.

En forbilledlig verdiskapende leder tenker sånn:

«Lagånd vinner. Det skjer under min ledelse. Jeg ser i speilet når det går dårlig, og ut av vinduet når det går bra. Det starter med MEG. Gjennomføringskraft, motets kraft og eksempelets makt avgjør.»

Verdiskapende ledelse er en forsterkning av verdibasert ledelse.

Her er utdrag fra en tale jeg holdt om verdibasert ledelse for noen år siden:

«Verdibasert ledelse er TILLITSLEDELSE, med to svært viktige forutsetninger:

1_Riktige folk! I riktige roller! I riktig organisering!

2_Tydelig ramme, spillestil, rolle og ansvar – og tydelig klargjøring av dette til alle medarbeiderne.

Når dette er på plass, kan moroa starte. 

Verdibasert ledelse er å gi ubegrenset service, ubegrenset fleksibilitet og ubegrenset selvstendig beslutning innenfor rammen.

Verdibasert ledelse er å INSPIRERE medarbeiderne fremfor å INSPISERE.

Verdibasert ledelse er å ha KLOKKERTRO på medarbeiderne fremfor å KONTROLLERE. 

En verdibasert leder har sterke indre verdier som ledestjerne. 

En verdibasert leder skaper miljø der medarbeiderne utvikles og vokser.

Verdibasert arbeid er å skape tillitsplattform, gode relasjoner og felles forståelse i en TIDLIG FASE, fremfor problemløsning og kontrollering i en SEN FASE.

Verdibaserte virksomheter har klokkertro på verdier og kulturbygging som et svært viktig virkemiddel.»

Verdiskapende ledelse er en ledelsesfilosofi som består av 8 x 3 prinsipper.

Tre før-tillit-PRINSIPPER:

A. Tydelig konsept bedriftens «grunnlov»

B. Tydelige kulturnormer bedriftens «spillestil»

C. 5R:

 • Riktige folk (culture fit, lojal til A og B)
 • Riktige roller på ledere/medarbeidere
 • Riktig organisering og struktur
 • Riktig og god opplæring
 • Riktig korrigering

Tre MOT-prinsipper:

A. Jobbe i forkant Ta ting tidlig. Hindre at problemer oppstår. Bygge kultur. Være forberedt. Kommunisere tydelig og oppriktig. Platon: «Begynnelsen er den viktigste delen av arbeidet.»

B. Ansvarliggjøre kulturbyggere. Spille på de med integritet og beste holdninger – og de med størst helhetsforståelse, fremtidsteft, inspirasjon, bevissthet og mot. Martin Luther King: «Tragedien i verden er ikke grusomheten fra de onde menneskene, men stillheten og likegyldigheten fra de gode.»

C. Forsterke det positive. Være mulighetsfokusert. Plante positive forventninger. Finne det beste i mennesker og situasjoner. Tenke og handle mer i retning innertier enn retning skivebom. Bruke vår usynlige lommelykt på det positive med oss selv, andre og situasjoner. Nelson Mandela: «Jeg er fundamental optimist. En del av det å være optimistisk er å holde hodet rettet mot solen, og beina bevegende forover.»

Tre BALANSE-PRINSIPPER:

A. MOT til å lede seg selv. Jeg kjenner meg selv. Jeg regulerer meg selv. Jeg er ydmyk. Jeg viser vilje.

B. MOT til å lede andre. Jeg klargjør mål, roller og ansvar – tydelig. Jeg er forutsigbar – informerer og er i forkant. Jeg trener teamet kontinuerlig (*PROFHUB). Jeg skaper et VI-team som gløder for helhet, kunden og konseptet.

C. MOT til å lede virksomheten. Jeg skaper «vinn-vinn-situasjoner» kontinuerlig. Jeg «facer» vanskelige situasjoner – våger å ta upopulære beslutninger. Jeg skaper prestasjoner gjennom helhetstenking. Jeg skaper og deler magiske øyeblikk, lidenskap og noe å feire for.

*PROFHUB: Pådrive, Regulere, Oppgradere, Følge opp, Hjelperytter, Utforske, Bry seg.

Trippel bunnlinje-prinsipper:

A. Profit. Ansvarlighet for virksomhetens økonomi, resultater, lønnsomhet og konkurransekraft. Ivareta virksomheten. Begrense forurensning av suksessoppskriften.

B. People. Ansvarlighet for å løfte samfunn og mennesker både internt og eksternt. Ivareta respekt og positiv energi. Begrense forurensing av liv, kultur og omgivelser.

C. Planet. Ansvarlighet for luft, jord, vann, klima og bruk av ressurser i produksjon. Ivareta gjenbruk og kloden vår. Begrense utslipp, forurensing og mengde avfall.

Tre kontrastprinsipper:

 • Rammer ⚖️ Frihet
 • Fasthet ⚖️ Fleksibilitet
 • Tradisjon ⚖️ Innovasjon

Tre omstillingsprinsipper:

 • Utvikle egen innstilling og kraft
 • Utvikle lagånd og felles retning
 • Utvikle situasjon og struktur

Tre toppidrettsånd-prinsipper:

 • Min seierspall med «unikheter»
 • Mine 1-6 viktigste resultatmål
 • Mine 1-3 viktigste fokus/tidsbruk

Tre evighetsperspektivprinsipper:

 • Visjon Bedriftens «grunnlov & spillestil»
 • Action Gjennomfør «grunnlov & spillestil»
 • Stolt eierskap hos stakeholders/kunder

Les mer om verdiskapende ledelse her>