Foredrag

Atle tilpasser foredraget ut fra ønske og sparring med kunden/bedriften

Kontakt: Sigrun Vårvik (daglig leder AS Vårvik): sigrun@verdiskaper1.no tlf. 90121312

«En av landets mest motiverende og inspirerende foredragsholdere. Atle setter spor med sin unike evne til å formidle enkelt og oppriktig.

For å bygge en solid kultur med store prestasjoner er lagånd, felles retning, tillit og gjennomføringskraft viktig. Og det starter alltid med MEG.

Han er opptatt av at en sterk bedriftskultur er mye mer enn god stemning på arbeidsplassen.

Sterk kultur er også «spillestilen» og grunnlaget for å skape store prestasjoner. Det er også «svetten», mestringen og stoltheten teamet og enkeltmenneskene føler når store prestasjonene er skapt.»

Athenas (Norges ledende foredragsbyrå)

«Magisk foredrag hvor de fleste kjenner seg igjen. Det handler om å få ut sitt potensiale både som individ og team.» Svein-Arne Kausland, HR Director Tryg Norge

Flere referanser og tilbakemeldinger her ->