Foredrag

MOTETS KRAFT

Et foredrag som styrker kraften i MEG – motets kraft, indre drivkraft og gjennomføringskraft. Det starter med MEG.

SOLID KULTUR & STORE PRESTASJONER

Et foredrag som styrker konkurransekraft gjennom lagånd, tillit, ansvarlighet, eierskap og inspirasjon. ETT VI vinner.

Kontakt: Sigrun@verdiskaper1.no tlf. 90121312 eller Athenas tlf. 91116989

Athenas (Norges ledende foredragsbyrå):

«En av landets mest motiverende og inspirerende foredragsholdere. Atle setter spor med sin unike evne til å formidle enkelt og oppriktig.

For å bygge en solid kultur med store prestasjoner er lagånd, felles retning, tillit og gjennomføringskraft viktig. Og det starter alltid med MEG.

Han er opptatt av at en sterk bedriftskultur er mye mer enn god stemning på arbeidsplassen.

Sterk kultur er også «spillestilen» og grunnlaget for å skape store prestasjoner. Det er også «svetten», mestringen og stoltheten teamet og enkeltmenneskene føler når store prestasjonene er skapt.»

Mer om foredragene her->

Tilbakemeldinger på foredrag her->

Mer om Atles kompetanseemner her->