Foredrag

MOTETS KRAFT

Hvordan forsterke egen soliditet? Et kraft-foredrag som styrker motets kraft, gjennomføringskraft og indre drivkraft. Det starter med MEG.

SOLID KULTUR & STORE PRESTASJONER

Hvordan forsterke verdiskapende kultur? Et team-foredrag som styrker felles retning, lagånd, tillit, ansvarlighet, eierskap og inspirerende samhandling. ETT VI vinner.

Kontakt:

sigrun@verdiskaper1.no tlf. 90121312

Athenas tlf. 91116989

Athenas (Norges ledende foredragsbyrå):

«En av landets mest motiverende og inspirerende foredragsholdere. Atle setter spor med sin unike evne til å formidle enkelt og oppriktig.

For å bygge en solid kultur med store prestasjoner er lagånd, felles retning, tillit og gjennomføringskraft viktig. Og det starter alltid med MEG.

Han er opptatt av at en sterk bedriftskultur er mye mer enn god stemning på arbeidsplassen.

Sterk kultur er også «spillestilen» og grunnlaget for å skape store prestasjoner. Det er også «svetten», mestringen og stoltheten teamet og enkeltmenneskene føler når store prestasjonene er skapt.»

Mer om foredragene her->

Tilbakemeldinger på foredrag her->

Mer om Atles kompetanseemner her->