Mer om foredragene

«SOLID KULTUR & STORE PRESTASJONER»

Om å løfte lagånd, tillit og effektiv teamdynamikk. Kraften i felles retning og ETT VI er enorm.

Foredraget forsterker bevissthet på samhandling, fasthet, fleksibilitet, rammer, frihet og hvordan være en god lagspiller som smitter med positiv energi.

Foredraget gir inspirasjon og verktøy som utvikler:

▪️ Ansvarlighet for bedriftens kultur, helhet og retning

▪️ Konkurransekraft, innovasjonskraft og samkjørt kraft

▪️ Kommunikasjon, teambygging og psykologisk trygghet

Har du psykologisk trygghet? JA, sier hun. NEI, sier han. Hva kan være en viktig årsak til at medarbeidere har forskjellig opplevelse? Les mer her ->

«MOTETS KRAFT»

Om å gjøre seg selv mer solid og fremoverlent. Kraften i et robust og modig MEG er enorm.

Foredraget forsterker selvledelse, kraften i enkeltmennesket, et offensivt og positivt mindset, positiv holdning til omstilling og ansvarlighet for egen utvikling.

Foredraget gir inspirasjon og verktøy som utvikler:

▪️ Mot, robusthet, tæl og indre drivkraft

▪️ Entusiasme og gjennomføringskraft

▪️ Innstillingen «Det starter med MEG»

«VERDIFULLT LIV»

Fra 10. oktober 2024: Foredraget «Verdifullt liv». Hvordan berike eget liv og andres liv?

FOREDRAG FOR LEDERE

«TYDELIG OG TILLITSBASERT LEDELSE»

Om å løfte konkurransekraft gjennom verdiskapende ledelse.

Foredraget forsterker ledernes refleksjonsevne til å lede både virksomheten, teamet og seg selv med integritet. Og samhandle målbevisst, engasjert, fremtidsrettet, kundefokusert og produktivt med positiv energi.

Foredraget er en forsterkning av verdibasert ledelse, og gir inspirasjon og verktøy som utvikler:

▪️ Samkjørt kraft, med glød for å vinne sammen

▪️ Innovasjonskraft med nysgjerrighet og smidighet

▪️ Konkurransekraft med klokhet, fasthet, gjestfrihet

«MOTS INNOVASJONSREISE – MED EVIGHETENS PERSPEKTIV»

Om å forsterke merkevarebygging og stolt eierskap gjennom identitetsbyggende lederskap.

Foredraget styrker mot til å forandre før du må, og forsterker forutsetningene for å bygge en verdibasert prestasjonskultur med rammer, lojalitet, mot til å utfordre, forståelse for muligheter og håndtering av risiko.

Foredraget gir:

▪️ Oppskrift på å skape stolt eierskap til tusenvis

▪️ Motivasjon til å bygge en selvgående virksomhet

▪️ Innsikt i MOTs eventyrlige reise – en innovasjonsreise fra å være ingenting i 1994 til å være en av Norges mest verdifulle merkevarer og spredd til fire verdensdeler i 2020

«Change before you have to.” Jack Welch

 «It always seems impossible until it’s done.» Nelson Mandela

“To succeed you have to believe in something with such a passion that it becomes a reality.” Anita Roddick

«Vision without action is just a dream, action without vision just passes the time, and vision with action can change the world.» Nelson Mandela

“You have to take ownership and leadership of tomorrow. For that to be possible, you have to strengthen your capacity and widen your vision as a global citizen.” Ban Ki-moon 

Foredrag med Sigrun Vårvik

«BLOMSTRENDE MEDARBEIDERSKAP»

Om arbeidsmiljø, kultur og mangfold.

Lengde: 30-40 minutter