Standardiserte foredrag

«SOLID KULTUR = ETT VI + MODIG MEG»

Styrk eget mot! Smitt andre positivt! Løft bedriften!

Et motivasjonsforedrag for både medarbeidere og ledere.

🔥

«MOTETS KRAFT I ENKELTMENNESKET»

Om å gjøre seg selv mer solid og fremoverlent. Kraften i et solid og modig MEG er enorm. Foredraget forsterker personlig utvikling, selvledelse, læringsholdning, fleksibilitet, kreativitet, ansvarlighet og evne til problemløsning.

Foredraget gir inspirasjon og verktøy som utvikler:

▪️ Mot, resiliens, tæl og indre kraft

▪️ Entusiasme og gjennomføringskraft

▪️ Innstillingen «Det starter med MEG»

💪🏽

«SAMHANDLING OG LAGÅND»

Om å forsterke solide team og medarbeidere. Lagånd starter med felles retning og «ETT VI». Foredraget forsterker effektiv teamdynamikk med mangfold, inkludering, tillit, trivsel, relasjonsmot og motiverende kommunikasjon.

Foredraget gir inspirasjon og verktøy som utvikler:

▪️ Mot til å møte mangfold med åpenhet og respekt

▪️ Selvbevissthet på egen innstilling og væremåte

▪️ Positivt arbeidsmiljø og psykologisk trygghet

Har du psykologisk trygghet? JA, sier hun. NEI, sier han. Hva kan være en viktig årsak til at medarbeidere har forskjellig opplevelse? Les mer her ->

🙌🏽

«MODIG OG VERDIBASERT LEDELSE»

Om å forsterke en solid bedrift gjennom verdiskapende prestasjonsgrupper og tillitsbasert vinnerkultur. Foredraget forsterker ledernes refleksjonsevne til å lede både virksomheten, teamet og seg selv med integritet. Og samhandle målbevisst, engasjert, fremtidsrettet, kundefokusert og produktivt med positiv energi.

Foredraget gir inspirasjon og verktøy som utvikler:

▪️ Samkjørt kraft, med glød for å vinne sammen

▪️ Innovasjonskraft med nysgjerrighet og smidighet

▪️ Konkurransekraft med klokhet, fasthet, gjestfrihet

«MOTS EVENTYRLIGE REISE»

Om å skape en solid identitet og modig merkevare. Om verdien av å utvikle og forstå unge mennesker. Foredraget styrker mot til å forandre før du må, og forsterker forutsetningene for å bygge en verdibasert prestasjonskultur med rammer, lojalitet, mot til å utfordre, forståelse for muligheter og håndtering av risiko.

Foredraget gir:

▪️ Oppskrift på å skape stolt eierskap til tusenvis

▪️ Motivasjon til å bygge en selvgående virksomhet

▪️ Innsikt i en innovasjonsreise fra å være ingenting i 1994 til å være en av Norges mest verdifulle merkevarer og spredd til fire verdensdeler i 2020

Lengde: 45 minutter

«Change before you have to.” Jack Welch

 «It always seems impossible until it’s done.» Nelson Mandela

“To succeed you have to believe in something with such a passion that it becomes a reality.” Anita Roddick

«Vision without action is just a dream, action without vision just passes the time, and vision with action can change the world.» Nelson Mandela

“You have to take ownership and leadership of tomorrow. For that to be possible, you have to strengthen your capacity and widen your vision as a global citizen.” Ban Ki-moon