Om Atle Vårvik

Atle Vårvik er grunnleggeren og skaperen av MOT og var MOTs leder og entreprenør i 27 år, 1994-2021. Han har gjennom sitt lederskap bygd opp MOT til en av Norges mest verdifulle merkevarer og etablert MOT i fire verdensdeler som et inspirerende og bærekraftig system som utvikler ungdoms robusthet og gode klassemiljø.

Atle er også medskaper av DRIVE. Medskaper-rollen har vært å utvikle en struktur som gjør at DRIVE blir gjennomføringskraftig og finner driven til mange sårbare og risikoutsatte ungdommer. Målet med konseptutviklingen har også vært å gjøre det mulig for DRIVE å bli en nasjonal merkevare, som enkelt kan internasjonaliseres.

Et tredje sosial entreprenør-konsept som Atle har initiert er MestringsMentor. Formålet er å bistå kommuneledelser i å utvikle ledere, bygge ungdom for fremtiden og styrke lokalsamfunn til å bli bærekraftige mestringssamfunn.

Atle er også foredragsholder og ledermentor for private virksomheter, med formål å løfte mennesker, ledelse og bedrifter til nye høyder.

Bakgrunn

Atle har erfaring som lederutvikler for næringsliv, toppidrett og det offentlige. Han har coachingkompetanse, både som utviklingspartner for andre ledere og gjennom å ha skapt og bygd suksessfulle virksomheter.

Atle har kompetanse innen merkevarebygging, entreprenørskap, verdibasert ledelse og implementering av gode verdier i samfunnet.

Atle er tidligere toppidrettsutøver, norgesmester og olympisk deltager.

I 1994 sjokkerte han en hel skøyteverden med den innovative og aerodynamiske «Donald-drakten».

I 2015 fikk Atle Vårvik Idrettsgallaens hederspris for å bygge gode verdier i samfunnet.

I 2014 fikk han Reitangruppens pris – Årets Ladejarl – for verdibasert ledelse internasjonalt.

Research, utvikling og formidling har gått hånd i hånd i hans liv. Siden 1990 har Atle utviklet løsninger, organiseringer og bærekraftige systemer som forebygger sosiale samfunnsproblemer og som styrker menneskers livskvalitet.

Han har siden sin ungdom drevet research på hvordan bygge mennesker og gode kulturer, hvorfor kriminalitet og hvorfor ødelegger noen mennesker sine egne liv, andres liv og samfunnet.

Atle har siden 1979 erfart og observert hvor stor betydning rollemodeller har for mennesker.

Han har siden 1977 utviklet MOT-filosofien gjennom kunnskapsbasert praksis. Det er en livsfilosofi som er tidløs og universell, med anvendelige verktøy, med formål å styrke mental motstandskraft, bevissthet og mot.

Arbeidstakerorganisasjonen Lederne:

«Atle Vårvik er en olympier, gründer, merkevarebygger, leder og sosial entreprenør som virkelig setter spor. Han er mannen bak organisasjonen MOT som bevisstgjør og øker selvfølelsen til norske ungdommer.

Atle har ledet MOT i 27 år og bygget stiftelsen til å bli en av Norges mest verdifulle merkevarer. I tillegg jobber han med lederutvikling, er foredragsholder og medskaper bak flere spennende prosjekter.

Hør Atle Vårvik på LederCasten i samtale med Ledernes Sverre Simen Hov.»

Atle Vårvik – mannen bak MOT – på LederCasten – YouTube

In english: Wikipedia