Om Atle Vårvik

Atle Vårvik er grunnleggeren og skaperen av MOT og var MOTs leder og entreprenør i perioden 1994-2021.

Han har gjennom sitt lederskap og entreprenørskap over 27 år bygd opp MOT til en av Norges mest verdifulle og rendyrkede merkevarer for ungdom, og etablert MOT i fire verdensdeler som et inspirerende og bærekraftig system som utvikler inkluderende skolekulturer og ungdoms robusthet, bevissthet og mot, som igjen fremmer varmere og tryggere samfunn.

Atle er også medskaper av DRIVE. Medskaper-rollen har vært å utvikle en DRIVE-filosofi og et DRIVE-konsept som fremmer fredeligere samfunn gjennom å gi positiv drive og inspirasjon til de unge som har det vanskeligst. Målet med konseptutviklingen har vært å gjøre det mulig å spre DRIVE til mange sårbare og risikoutsatte ungdommer, og også bli en nasjonal merkevare, som enkelt kan internasjonaliseres. Atles rolle som medskaper, interimleder og ledermentor har vært å etablere en struktur som gjør at DRIVE blir mer gjennomføringskraftig, og en internkultur som får medarbeidere og unge ledere til å vokse.

En tredje sosial entreprenør-virksomhet som Atle har initiert, sammen med Sigrun Vårvik, er MestringsMentor. Oppstart er i 2022. Formålet er å fremme bærekraftige mestringssamfunn og bygge barn og ungdom for fremtiden. MestringsMentor skal drive sosial innovasjon, rekruttere rektorer og samarbeide med kommuneledelser. «Hvordan gjøre det som er bra i dag bedre i morgen.» Les mer->

Atle Vårvik er foredragsholder for bedrifter. I tillegg er han ledermentor og interimleder som hjelper sosiale entreprenører og samfunnsbyggende virksomheter med å utvikle visjon, verdier, sterk kultur, tydelig identitet og effektiv gjennomføringsstruktur.

Bakgrunn

Atle har erfaring som lederutvikler for næringsliv, toppidrett og det offentlige. Han har coachingkompetanse, både som utviklingspartner for andre ledere og gjennom å ha skapt og bygd suksessfulle virksomheter.

Atle har kompetanse innen merkevarebygging, entreprenørskap, verdibasert ledelse og implementering av gode verdier i samfunnet.

Atle er tidligere toppidrettsutøver, norgesmester og olympisk deltager.

I 1994 sjokkerte han en hel skøyteverden med den innovative og aerodynamiske «Donald-drakten».

I 2015 fikk Atle Vårvik Idrettsgallaens hederspris for å bygge gode verdier i samfunnet.

I 2014 fikk han Reitangruppens pris – Årets Ladejarl – for verdibasert ledelse internasjonalt.

Research, utvikling og formidling har gått hånd i hånd i hans liv. Siden 1991 har Atle utviklet løsninger, organiseringer og bærekraftige systemer som forebygger sosiale samfunnsproblemer og som styrker menneskers livskvalitet.

Han har siden sin ungdom drevet research på hvordan bygge mennesker og gode kulturer, hvorfor kriminalitet og hvorfor ødelegger noen mennesker sine egne liv, andres liv og samfunnet.

Atle har siden 1979 erfart og observert hvor stor betydning rollemodeller har for mennesker.

Han har siden 1977 utviklet MOT-filosofien gjennom kunnskapsbasert praksis. Det er en livsfilosofi som er tidløs og universell, med anvendelige verktøy, med formål å styrke robusthet, bevissthet og mot.

Arbeidstakerorganisasjonen Lederne:

«Atle Vårvik er en olympier, gründer, merkevarebygger, leder og sosial entreprenør som virkelig setter spor. Han er mannen bak organisasjonen MOT som bevisstgjør og øker selvfølelsen til norske ungdommer.

Atle har ledet MOT i 27 år og bygget stiftelsen til å bli en av Norges mest verdifulle merkevarer. I tillegg jobber han med lederutvikling, er foredragsholder og medskaper bak flere spennende prosjekter.

Hør Atle Vårvik på LederCasten i samtale med Ledernes Sverre Simen Hov.»

Atle Vårvik – mannen bak MOT – på LederCasten – YouTube

Om Atle Vårvik på LinkedIn ->

About Atle Vårvik in English Wikipedia ->