Resiliens styrker psykologisk trygghet

To personer på nøyaktig samme arbeidsplass, i samme omgivelser med samme leder og kollegaer kan ha forskjellig opplevelse. Flua på veggen ser ingen forskjell.

MOTSTANDSKRAFT er en universell egenskap som forsterker både personlig utvikling og positiv opplevelse av situasjoner og mennesker – som igjen forsterker psykologisk trygghet.

Altså vil et menneske med mye motstandskraft SANNSYNLIGVIS oppleve større psykologisk trygghet enn en person med lite motstandskraft. Til tross for samme omgivelser og situasjon.

Motstandskraft avgjør hvordan vi opplever verden. Kraften i å ha en virksomhet med menneskelig robusthet er stor. Når enkeltmenneskets motstandsdyktighet styrkes, styrkes også dets opplevelse av psykologisk trygghet.

Altså kan vi med fordel, NOEN ganger, heller styrke enkeltmenneskets motstandskraft fremfor å endre situasjonen. Og det ABSOLUTT BESTE er å gjøre begge deler: Å styrke og utvikle BÅDE enkeltmennesket og konteksten.

Et positivt samspill mellom psykologi, sosiologi og modig og verdibasert ledelse fremmer solid kultur.

Menneskets motstandskraft utvikles individuelt – ut fra personlighet, bakgrunn og behov. Det er enkeltmenneskene som skaper solid kultur. Solid kultur forsterker teamdynamikk, tilpasningsevne og emosjonell stabilitet.

Det er klokt å gjøre denne utviklingen. Fordi, enkeltmennesker med motstandskraft håndterer bedre innovasjon og utfordringene som kommer i kjølvannet av de sosiale og teknologiske endringer vi nå møter.

Selv om AI blir viktig fremover, har ikke teknologien bare tekniske og økonomiske fordeler. Det skaper også noen sosiale og etiske utfordringer.

Hvordan håndtere fremtidens utfordringer best mulig?
▪️Bygg mennesker, team og kultur for fremtiden!
▪️Skreddersy utvikling av individuell motstandskraft!

Fremtidens vinnerbedrifter har SOLID KULTUR, med:
▪️Innovasjonskraft
▪️Bærekraftig konkurransekraft
▪️Verdibaserte ledere med motets kraft
▪️Agile medarbeidere med indre kraft & motstandskraft
▪️Tillitsbaserte team med gjennomføringskraft & samkjørt kraft