Mer om ledelsesforsterkning

Gjennomføringsløpet:

1: Forsterkning av solid KULTUR. Interaktivt foredrag 3-4t.

2: Forsterkning av solid TEAM; Lagånd og ett vi. Workshop 3-4t.

3: Forsterkning av solid TEAM; Samhandling. Workshop 3-4t.

4: Forsterkning av et solid MEG: Motets kraft. Workshop 3-4t.

5: Forsterkning av et solid MEG: Motstandskraft. Workshop 3-4t. 

Mellom samlingene er det individuell oppfølging.

Utviklingsprosessen skreddersys i samarbeid med bedriften/leder.

For LEDERGRUPPER – som ønsker å være et solid TEAM og «ETT VI» på «samme motorvei».

Og som vil styrke SOLID KULTUR i bedriften:

– Verdibasert ledelse med integritet og motets kraft

– Effektive team med samhandling og samkjørt kraft

– Ansvarlige medarbeidere med gjennomføringskraft

– Nysgjerrige unge med indre kraft og motstandskraft

– Atmosfære med tillit, positiv energi & stolt eierskap

– Trippel bunnlinje med «Profit People Planet»

👆 6 punkt for langsiktig verdiskaping og bærekraft

👆 6 bærebjelker for innovasjons- og konkurransekraft

Et SOLID LEDERTEAM, med LAGÅND, er en forutsetning for å bli en fremragende prestasjonsgruppe. Og en nødvendighet for at virksomheten skal bli et mangfoldig og inkluderende mesterverk.

I en interaksjon og prosess med ledergruppen deler Atle verktøy, lærdom og refleksjoner – og hjelper med å få både godt teamarbeid og den enkelte sin soliditet, bevissthet og forståelse, til å vokse.

«ETT VI» starter med «MEG».

SOLIDE LEDERE, med motstandsdyktighet, har bedre utgangspunkt for å håndtere prestasjonspress, takle ubehag, oppleve psykologisk trygghet, ta samfunnsansvar og se seg selv i en større sammenheng.

Selvgående, nysgjerrige og lojale ledere som tar ansvar for virksomhetens kultur, helhet, retning og bunnlinje – og som utfordrer, beslutter og gjennomfører – er et konkurransefortrinn. Forutsetning er selvfølgelig «culture fit».

Solide ledergrupper er en forutsetning for å skape solide identiteter, kulturer, team og enkeltmennesker.

Skreddersydd og tilpasset organisasjonsutvikling, les her ->