Utviklingsprosess for å gjøre identiteten sterkere

Atle tilbyr utviklingsprosess for å styrke virksomhetens innovasjon, samfunnsansvar, triple bunnlinje (profit, people, planet) og bærekraft- og identitet med evighetens perspektiv.

Vi er i en tid der det mer enn noen gang krever annerledes og langsiktig tenking. En ny genererasjon og nye rammebetingelser, lover, regler, kriterier og forventninger endrer fremtidens konkurransekraft.

De bedriftene som ikke har en forståelse, plan, kultur og identitet for det som møter dem, vil sannsynligvis ikke overleve. De som ikke jobber i forkant, og som ikke endrer seg før de må, vil miste konkurransekraft og renommé.

Atle tilbyr ledere og eiere rådgivning eller en lengre prosess for å forsterke langsiktig lønnsomhet, og designe en tydelig bærekraft- og merkevareidentitet for fremtiden.

Vår identitet er ALT. Det er visjonen, oppdraget, produktet, bedriftskulturen, styrings- og organisasjonsstrukturen, økonomien, gjennomføringsmåten, internkommunikasjonen, den eksterne kommunikasjonen og den visuelle profilen.

Vår identitet er ALT vi gjør. ALT vi står for. ALT vi tenker. Det er språket. Det er historien. Det er drømmene. Det er samfunnsansvaret. Det er verdiene. Det er integriteten. Det er hver en person i virksomheten.

«I de 27 årene jeg satt i førersetet for MOTs produktutvikling, lederskap og entreprenørskap så jeg aller mest på meg selv som en kultur- og strukturarkitekt, og IDENTITETS- OG MERKEVAREBYGGER.

Tydelig identitets- og merkevarebygging er en investering for virksomheter.

En sterk og riktig merkevareidentitet styrker virksomhetens konkurransefortrinn og ønsket posisjon.

En merkevareidentitet er virksomhetens helhetlige system og samling med alle elementene, tankene, produktene og funksjonelle og emosjonelle fordeler.

En god og riktig merkevareidentitet skaper gjenkjennende opplevelser og ønsket image hos den ønskede målgruppen.

Virksomheten har kontroll og innflytelse på merkevareidentiteten. Image derimot er målgruppens oppfattelse. Målgruppens følelser og mentale bilde er et resultat av virksomhetens merkevareidentitet.

Skap og bygg gode merkevareidentiteter!

Min overbevisning er at en tydelig og god merkevareidentitet er avgjørende for å lykkes over tid. Merkevareidentitet bidrar til å bygge en relasjon mellom merkevaren og ønsket målgruppe.

Både som skaper av MOT og medskaper av DRIVE har jeg vært opptatt av fasthet og å skape en uttrykksform som er tydelig og gjenkjennelig, og en personlighet som skiller seg ut fra mengden. Det er viktig å velge riktig. Det er viktig er å velge bort.

I mine øyne er en merkevareskaper en arkitekt, regissør, komponist og eventyrforfatter av merkevareidentiteten.

Arkitekten tegner bygningen slik at håndverkerne vet hvordan de skal bygge den. En sterk merkevareidentitet kan sees på som et mesterverk av en bygning.

Regissøren iscenesetter det dramaturgiske verket, definerer det kunstneriske uttrykket og instruerer skuespillerne. En sterk merkevareidentitet kan sees på som et mesterverk av en musikal, et teaterstykke eller en film.

Komponisten lager musikkverket slik at andre kan fremføre det. Komponisten er tonedikter og tonesetter. Komponisten er en kunstner som skriver det originale verket, enten fra bunnen av på eget initiativ eller han setter det sammen på bestilling fra andre kunstnere. Et musikalsk mesterverk er et fremragende håndverk med dybde og tidløs skjønnhet. En sterk merkevareidentitet kan sees på som et musikalsk mesterverk.

Eventyrforfatteren kan enten skrive eventyrboka med inspirerende historier fra egen fantasi eller lage eventyrboka gjennom å samle mange forskjellige eksisterende historier. Kanskje er ikke hvert enkelt av eventyrene enestående. Men når alminnelige eventyr blir satt sammen i en riktig kombinasjon og smeltet sammen til en helhet kan det bli et magisk mesterverk. En sterk merkevareidentitet kan sees på som et mesterverk av en eventyrbok.

Virksomhetens evighetsperspektiv og bevisst merkevareidentitet henger sammen.

Merkevarebygging handler om å skape en tydelig og ønsket identitet.»

Atle Vårvik