Identitetsbygging = Merkevarebygging

Atle Vårvik tilbyr en lengre prosess for å forsterke merkevarebygging, helhet, felles forståelse og effektiv struktur. En struktur som gjør at virksomheten blir enda mer gjennomføringskraftig.

Atle tilbyr hjelp til «virksomheter med evighetens perspektiv» som ønsker å forsterke verdibaserte prestasjoner og en tydelig identitet.

Vår identitet er ALT. Det er visjonen, oppdraget, produktet, bedriftskulturen, styrings- og organisasjonsstrukturen, økonomien, gjennomføringsmåten, internkommunikasjonen, den eksterne kommunikasjonen og den visuelle profilen.

Vår identitet er ALT vi gjør. ALT vi står for. ALT vi tenker. Det er språket. Det er historien. Det er drømmene. Det er verdiene. Det er integriteten. Det er hver en person i virksomheten.

Identitetsbygging = Merkevarebygging

Merkevarebygging handler om å skape en tydelig og ønsket identitet.

Atle Vårviks filosofi rundt identitets- og merkevarebygging

I de 27 årene jeg satt i førersetet for MOTs produktutvikling, lederskap og entreprenørskap så jeg aller mest på meg selv som en kultur-, struktur- og identitetsarkitekt, og MERKEVAREBYGGER.

Det grøsser i meg når jeg ser virksomheter med en avdeling for merkevare og egen «leder for merkevare». Om den rolletittelen skal eksistere bør ALLE ha den eller BARE topplederen.

En fremragende toppleder/virksomhet outsourcer ikke identitets- og merkevarebygging til en avdeling eller en annen leder.

Merkevarebygging er en grunnleggende og langsiktig investering for virksomheter.

En sterk og riktig merkevareidentitet styrker virksomhetens konkurransefortrinn og ønsket posisjon.

En merkevareidentitet er virksomhetens helhetlige system og samling med alle elementene, tankene, produktene og funksjonelle og emosjonelle fordeler.

En god og riktig merkevareidentitet skaper gjenkjennende opplevelser og ønsket image hos den ønskede målgruppen.

Virksomheten har kontroll og innflytelse på merkevareidentiteten. Image derimot er målgruppens oppfattelse. Målgruppens følelser og mentale bilde er et resultat av virksomhetens merkevareidentitet.

Skap og bygg gode merkevareidentiteter!

Min overbevisning er at en tydelig og god merkevareidentitet er avgjørende for å lykkes over tid. Merkevareidentitet bidrar til å bygge en relasjon mellom merkevaren og ønsket målgruppe.

Både som skaper av MOT og medskaper av DRIVE har jeg vært opptatt av fasthet og å skape en uttrykksform som er tydelig og gjenkjennelig, og en personlighet som skiller seg ut fra mengden. Det er viktig å velge riktig. Det er viktig er å velge bort.

I mine øyne er en merkevareskaper en arkitekt, regissør, komponist og eventyrforfatter av merkevareidentiteten:

Arkitekten tegner bygningen slik at håndverkerne vet hvordan de skal bygge den. En sterk merkevareidentitet kan sees på som et mesterverk av en bygning.

Regissøren iscenesetter det dramaturgiske verket, definerer det kunstneriske uttrykket og instruerer skuespillerne. En sterk merkevareidentitet kan sees på som et mesterverk av en musikal, et teaterstykke eller en film.

Komponisten lager musikkverket slik at andre kan fremføre det. Komponisten er tonedikter og tonesetter. Komponisten er en kunstner som skriver det originale verket, enten fra bunnen av på eget initiativ eller han setter det sammen på bestilling fra andre kunstnere. Et musikalsk mesterverk er et fremragende håndverk med dybde og tidløs skjønnhet. En sterk merkevareidentitet kan sees på som et musikalsk mesterverk.

Eventyrforfatteren kan enten skrive eventyrboka med inspirerende historier fra egen fantasi eller lage eventyrboka gjennom å samle mange forskjellige eksisterende historier. Kanskje er ikke hvert enkelt av eventyrene enestående. Men når alminnelige eventyr blir satt sammen i en riktig kombinasjon og smeltet sammen til en helhet kan det bli et magisk mesterverk. En sterk merkevareidentitet kan sees på som et mesterverk av en eventyrbok.

Virksomhetens evighetsperspektiv og bevisst merkevareidentitet henger sammen.

Atle Vårvik