Atle Vårvik som interimleder

Atle Vårvik er medskaper av DRIVE og var interimleder og ledermentor i 2021.

I januar 2021 tok eier og Knut Ove Børseth (grunnlegger av Kjør for livet) kontakt med Atle Vårvik. Han ønsket Atles kompetanse og erfaring innen entreprenørskap, merkevarebygging og lederskap for å «omskape» virksomheten han startet i 2009. Han ønsket å ha med Atle som medskaper på noe som kunne bli stort, med Kjør for livet som et frø.

Den viktigste årsaken for at Atle lyktes som interimleder var samarbeid med eier om timing og rå gjennomføringskraft.

Mandatet til Atle var å etablere en tydelig samfunnsposisjon, bygge en tydelig identitet, en nasjonal merkevare og en modell for internasjonalisering.

Atles topp tre ansvarsoppgaver som interimleder ble avtalt å være:

  • Tenke/dele/implementere gode tanker til det beste for virksomhetens helhet og fremtid.
  • Utvikle/forsterke produkter, profilbygging og god/effektiv gjennomføringsstruktur.
  • Mentor og sparringspartner for lederne i virksomheten.

Etter 10 måneder som interimleder og ledermentor var mye av mandatet og endringen gjennomført.

Årsaken til at Atle lyktes med interimleder-rollen var 100 % felles eierskap og forståelse mellom han og eier om et tydelig mandat og at endringsledelse var nødvendig.

Andre suksessfaktorer: Ble en levende del av virksomhetens DNA fra første stund. Analyserte raskt og satte seg raskt inn i eiers behov og virksomhetens situasjon. Identifiserte problemene, løsningene og nødvendig kursendring. Forsterket en internkultur som fikk lederne og medarbeiderne til å vokse. Skapte effektive strukturer som forsterket gjennomføringskraft og merkevarebygging. Tok raske, tydelige og tøffe beslutninger og valg, som forsterket utvikling og resultater.