Tilbakemeldinger fra ledere

«Jeg jobber nå mer med de store steinene.»

«Programmet har styrket samhold i gruppa.»

«Vi har blitt bedre rustet til å lede selskapet.»

«Verdisettet og engasjementet har blitt løftet.»

«Vi har blitt mer kjent med hverandres styrker og svakheter.»

«Jeg er nå mer på tå hev mht. gjennomføring og kulturbygging.»

«Jeg har blitt bedre kjent både med meg selv og de andre i ledergruppa.»

«Forsterket forståelse for hvordan standarden for ledergruppen bør være.»

«Programmet har gitt følelsen «Masse å se frem til. Her skal det skje noe.»»

«Vi har blitt enda mer tydelig på kultur, og hvordan vi vil ha det og ikke ha det.»

«Perioden har forsterket glød, inspirasjon og stolthet, som igjen har smittet positivt til resten av organisasjonen.»

Angi et tall på en skala 1–10:

 • Hvor inspirerende har lederutviklingen vært? 10
 • Hvor utbytterikt har lederutviklingen vært? 9

Lederutviklingen har forsterket:

 • min gjennomføringskraft 8
 • min inspirasjon som leder 10
 • meg som en ansvarlig leder 8
 • meg som en nysgjerrig leder 9
 • lagånd og positiv energi i ledergruppen 10
 • ledergruppen som en målbevisst prestasjonsgruppe 9
 • ledergruppen som ETT VI med felles retning på «samme motorvei» 9

 • verdier og kultur 9
 • min glød for helhet og fremtid 10
 • mitt stolte eierskap 10

Evalueringsspørsmål og svar:

Hva annet har lederutviklingen forsterket? Samholdet er blitt forsterket.

Hva har du likt med programmet? Utfordret sider av hver enkelt som normalt ikke legges vekt på i fellesskap.

På hvilken måte har programmet inspirert deg? Input av energi fra en kilde som vet hva som fungerer fra et dokumentert perspektiv, det samlet med en energisk formidling gjør at det er mer eller mindre opp til hver enkelt hvor mottagelig vi er for å ville få til endring.

På hvilken måte har programmet utviklet og styrket deg som leder og menneske? Målbevissthet og kommunikasjon, fått mulighet til å bli kjent med ledere på en annerledes måte, ser frem til å få inspirert lenger ut i organisasjonen.

På hvilken måte har programmet utviklet og styrket ledergruppa som team? Vi har utfordret hverandre på en konstruktiv måte. Forsterket måten å kommunisere på mellom oss i ledergruppen. Etablert noen gode verktøy som kommer til nytte.

Hva har du savnet med lederutviklingsprogrammet? Hva kan utvikles og forbedres? Programmet har gjennomgående høy kvalitet, med gode røde tråder som går fint igjen fra start til slutt. Imponerende formidlingsevne og tilstedeværelse. Har ikke noe konkrete forbedringsforslag nå.

Hva er det mest verdifulle og viktige du tar med deg fra lederutviklingen? Positiv drive og energi.