2019

Jeg satt med en stor takknemlighetsfølelse til de mange tusen ildsjelene som hadde vært verdifulle lagspillere for MOT, Sigrun og meg i 25 år.  For meg har det å dele og gjennomføre MOT-reisen sammen med andre ikke bare vært viktig, det har vært EVENTYRLIG.

Jeg satt med en enorm takknemlighetsfølelse til dette globale laget for at de hadde forebygget samfunnsproblemer og endret ungdoms liv, gjennom utvikling av de unges robusthet, bevissthet og mot – og gjennom forsterkning av gode klassemiljø og inkluderende skolekulturer.

💫

Jeg satt med en takknemlighetsfølelse for at jeg hadde fått brukt all min kraft siden 1994. Visjonskraft, gjennomføringskraft, innovasjonskraft, konkurransekraft og drivkraft.

En milepæl var nådd når jeg på MOT World Summit i Thailand presenterte det «ferdige» konseptet og helhetlige systemet, og den «ferdige» merkeprofilen og oppskriften. Mange tusen dokumenter, og tusenvis av versjoner av samme dokument, var ferdig.

Jeg satt med en takknemlighetsfølelse for at jeg hadde fått brukt alle sider i meg siden starten.

Jeg hadde fått være en kremmer som tenkte vekst, resultater, finansiering, overskudd, optimal drift og effektiv struktur.

Jeg hadde fått vekslet på å være integrator, produsent, administrator og ikke minst entreprenør. Entusiasten, visjonæren og pragmatikeren i meg hadde fått blomstre.

Jeg hadde fått være logisk, faktabasert, strukturert, planleggende, mellommenneskelig, inspirerende og ikke minst hadde jeg fått fråtset i den siden i meg som er helhetlig, kreativ og innovativ.

Tusenvis av analyser, notater og skisserte modeller var historie.

💫

Jeg satt med en takknemlighetsfølelse for at jeg hadde fått mulighet til tre store «innovasjons- og gründerperioder» i løpet av min entreprenørreise med MOT:

1️⃣ 9 år: Februar 1994 – februar 2003

2️⃣ 2 år: Sommer 2004 – sommer 2006

3️⃣ 4 år: 2015 – 2019

Det er kanskje mulig å gjøre dette om du er eier av en privat bedrift, men jeg tror det tilhører sjeldenhetene at én person får være «arkitekt, komponist og regissør» i 25 år i en ideell nonprofitt stiftelse der det er vedtektene som eier stiftelsen.

Jeg tror det tilhører sjeldenhetene at en ideell nonprofitt stiftelse driver rå identitetsbygging, rendyrker et ungdomsbrand, skaper effekt gjennom underholdning, utvikler en ny bransje fra ingenting, sprer et konsept til fire verdensdeler og fostrer en av Norges mest verdifulle og solide merkevarer – og oppleves som en profesjonell og temposterk næringslivsbedrift.

💫

JEG er stolt.

Men det er VI som fikk det til🙌

Det startet med MEG og motets kraft.

Men det er LAGÅND som avgjorde. En unik lagånd med tusenvis av ildsjeler og stakeholders med stolt eierskap🙏

Sommeren 2019 er også en oppgradert logo og visuelt uttrykk ferdig.

Da Sigrun og jeg høsten 2019 lagde boka «25 år med toppidrettsånd» beskrev vi dette som våre topp 5 «entreprenørstoltheter»:

-MOT, en av Norges mest verdifulle merkevarer

-MOT spredd til fire verdensdeler

-Kjernen av MOTs konsept og merkevareprofil ferdig

-MOT Norge selvstendig som andre land

-Unge voksne som har opplevd MOT kan lede MOT

Disse fem stolthetene hadde ikke vært mulig uten de «verdifulle andre». Det starter med «meg», men som entreprenør er du avhengig av inspirasjonskilder og de «riktige andre» om du skal lykkes fremragende.