Atle Vårvik om merkevarebygging:

Merkevarebygging er en grunnleggende og langsiktig investering for virksomheter.

En sterk og riktig merkevareidentitet styrker virksomhetens konkurransefortrinn og ønsket posisjon.

En merkevareidentitet er virksomhetens helhetlige system og samling med alle elementene, tankene, produktene og funksjonelle og emosjonelle fordeler.

En god og riktig merkevareidentitet skaper gjenkjennende opplevelser og ønsket image hos den ønskede målgruppen.

Virksomheten har kontroll og innflytelse på merkevareidentiteten. Image derimot er målgruppens oppfattelse. Målgruppens følelser og mentale bilde er et resultat av virksomhetens merkevareidentitet.

Skap og bygg gode merkevareidentiteter!

Min overbevisning er at en tydelig og god merkevareidentitet er avgjørende for å lykkes over tid. Merkevareidentitet bidrar til å bygge en relasjon mellom merkevaren og ønsket målgruppe.

Både som skaper av MOT og medskaper av DRIVE har jeg vært opptatt av fasthet og å skape en uttrykksform som er tydelig og gjenkjennelig, og en personlighet som skiller seg ut fra mengden. Det er viktig å velge riktig. Det er viktig er å velge bort.

I mine øyne er en merkevareskaper en arkitekt, regissør, komponist og eventyrforfatter av merkevareidentiteten:

Arkitekten tegner bygningen slik at håndverkerne vet hvordan de skal bygge den. En sterk merkevareidentitet kan sees på som et mesterverk av en bygning.

Regissøren iscenesetter det dramaturgiske verket, definerer det kunstneriske uttrykket og instruerer skuespillerne. En sterk merkevareidentitet kan sees på som et mesterverk av en musikal, et teaterstykke eller en film.

Komponisten lager musikkverket slik at andre kan fremføre det. Komponisten er tonedikter og tonesetter. Komponisten er en kunstner som skriver det originale verket, enten fra bunnen av på eget initiativ eller han setter det sammen på bestilling fra andre kunstnere. Et musikalsk mesterverk er et fremragende håndverk med dybde og tidløs skjønnhet. En sterk merkevareidentitet kan sees på som et musikalsk mesterverk.

Eventyrforfatteren kan enten skrive eventyrboka med inspirerende historier fra egen fantasi eller lage eventyrboka gjennom å samle mange forskjellige eksisterende historier. Kanskje er ikke hvert enkelt av eventyrene enestående. Men når alminnelige eventyr blir satt sammen i en riktig kombinasjon og smeltet sammen til en helhet kan det bli et magisk mesterverk. En sterk merkevareidentitet kan sees på som et mesterverk av en eventyrbok.

Virksomhetens evighetsperspektiv og bevisst merkevareidentiteten henger sammen.

Atle Vårvik