Atles kompetanseemner

▪️ mot og integritet

▪️ verdier og livskvalitet

▪️ inspirasjon og bevissthet

▪️ ansvarlighet og resultater

▪️ positiv energi og entusiasme

▪️ indre kraft og motstandskraft

▪️ samhandling og samkjørt kraft

▪️ solide kulturer og enkeltmennesker

▪️ effektiv og produktiv teamdynamikk

▪️ innovasjonskraft og konkurransekraft

▪️ solid ledelse, organisasjon og identitet

▪️ lagånd, felles retning og vinne sammen

▪️ åpenhet, respekt og psykologisk trygghet

▪️ håp, dialog, involvering og varm kjærlighet

▪️ fasthet, tydelige rammer og tøff kjærlighet

▪️ mangfold, inkludering, tillit og relasjonsmot

▪️ trivsel og stolt eierskap blant medarbeiderne

▪️ lojalitet, OG mot til å spørre, lytte og utfordre

▪️ verdiskaping og samfunnsansvarlig bærekraft

▪️ MOT til å leve, MOT til å bry seg, MOT til å si nei

▪️ verdibasert og modig lederskap/entreprenørskap

▪️ fleksibilitet for muligheter, og håndtering av risiko

▪️ tillitsbasert vinnerkultur med gjennomføringskraft

▪️ ledergruppa som en målbevisst prestasjonsgruppe

▪️ balansen familieliv OG ambisjoner og prestasjoner