Hvorfor kan fallende stjerner være ødeleggende for virksomheter? Jack Welch er en av verdens største CEOs gjennom tidene, og for noen år siden leste jeg om hans synspunkter på hvor risikofylt det kan være for en bedrift å ha fallende stjerner.

En fallende stjerne kan lett misbruke sin maktposisjon, kuppe ledelsen og utfordre den eksisterende «suksesseliksiren», samt ha sine egne ideer som ikke stemmer overens med virksomhetens eksisterende system. De kan lett skape unødvendige konflikter og splittelser, og være lite samarbeidsvillige. De kan være geniale på mange områder, men de kan drepe identiteten.

Warren Buffet: «Somebody once said that in looking for people to hire, you look for three qualities: integrity, intelligence and energy. And if you don’t have the first, the other two will kill you.»

Selv om medarbeidere er dyktige, er det ikke gitt at de passer inn i virksomheten. Når medarbeidere opplever seg større enn virksomheten, og blir mer opptatt av egne ideer og egen posisjon enn virksomhetens mål og posisjon, er det skummelt for langsiktigheten og helheten.

Dersom medarbeidere ikke har respekt for det eksisterende suksess-systemet vil de også redusere lederrespekten. Det kan oppstå interne stjerneduoer som gjennom et usynlig spill og kroppsspråk reduserer autoriteten og tilliten til lederen. Det kan igjen smitte over på andre medarbeidere, og styret, som igjen vil medføre at lederen ikke får den innflytelse hen trenger i laget. Det kan føre til illojalitet til vedtatte beslutninger og et negativt syn på leders avgjørelser, og kanskje også høy turnover på manager. Det kan på sikt ødelegge både en sterk kultur og gode resultater.

Det er en kunst og balanseøvelse for en leder å rekruttere og dyrke forskjellighet. Forskjellighet er viktig, men det kan ikke være så mye forskjellighet at det ødelegger identiteten og samhandlingsmønsteret. Det må være nok likhet til å bære forskjelligheten.

Selv om jeg har fått god erfaring gjennom eget lederskap har jeg utviklet meg mest som leder gjennom å observere de beste virksomhetene, samt lært av store ledere nasjonalt og internasjonalt i næringsliv og sport i over 30 år.

De som lykkes over lang tid har ofte tuftet sin suksess på en tydelig identitet, sterk kultur og et fastlagt system. De har en leder som senser hva som er bra for virksomhetens helhet og langsiktighet, og styret har tillit til lederens teft og plan. Disse lagene har medarbeidere som forsterker virksomhetens eksisterende suksessformel og som løfter identitetsbyggende, integritetssterke og snille ledere til nye høyder.

Hurra for Ole G. Solskjær for den rollemodell han er på kulturbygging, identitetsbygging og INTEGRITET. Han er den største MOT-ambassadøren gjennom tidene. Han gjør verden til et bedre sted på grunn av sin personlighet.

Selv om jeg har vært Liverpool-fan i 50 år, er det på sin plass å si HURRA også for Sir Alex Ferguson. Det er en stor leder som fyller 80 år i dag.

Godt Nytt År!

Atle
www.atlevarvik.no