Seniorinspirasjon

Styrker livskvalitet hos de som er 60+
STYRK LIVSKVALITET TIL BEDRIFTENS ELDSTE

3 dagssamlinger over 1 – 3 mnd.

Oppfølging mellom samlingene.

Inntil 20 pr. gruppe.

Programmet «Seniorinspirasjon» er en konkret aktivitet som kommer målgruppen raskt til gode. Det er et helsefremmende lavterskeltilbud som fungerer som en refleksjonsoase og møteplass.

Formålet med programmet er å styrke livskvalitet, glede, mental helse og sosialt fellesskap. Programmet skal motvirke ensomhet og passivitet.

Programmet skal fungere som en igangsetter som bidrar til selvgående videreutvikling etter programmets slutt, bl.a. gjennom endret innstilling og styrket nettverk.

Atle og Sigrun Vårvik er ansvarlig for programmet og har erfaring fra å jobbe med seniorer gjennom prøveprosjektet «MOT til å eldes» (2012). Tilbakemelding fra deltager:

Før kurset pleide jeg, når jeg våknet om natten, å plages av dårlig samvittighet, skyldfølelse og negative tanker. Etter kurset så jeg i stedet fremover, gledet meg til dagen og til å gå tur med hunden. Jeg skiftet fra negativt bakoverfokus til positivt fremoverfokus.