Mer om 2001 og 2002

Til tross for at mange skoler og lærere er negative, kritiske og motstandere av økningen av programmet «MOT i ungdomsskolen», fortsetter 80 % av skolene/kommunene med programmet. Det er 33.500 ungdom i programmet i starten av perioden og 27.500 ungdom i programmet «MOT i ungdomsskolen» på slutten av perioden.

Når Sven Mollekleiv avslutter som generalsekretær i Røde Kors i 2001 ytrer noen av MOTs næringslivspartnere at de ønsker jeg skal bli den nye «rikssynseren». De ønsker meg mer synlig i media.

Jeg forstår at vi kommer til å vokse raskere om jeg er mer synlig, men for meg er det uaktuelt. Jeg ønsker ikke å bli en «synlig stor stjerne» og personlig merkevare. Det vil gjøre MOT bare enda mer sårbar og avhengig av meg, og MOT vil få et enda større fall den dagen jeg trekker meg tilbake som leder og entreprenør.

Jeg er også redd for at eierskapet hos mange lokale og sentrale medarbeidere reduseres dersom jeg har stor mediaplass. «Stolt eierskap» blant medarbeiderne var et viktig lederprinsipp for meg.

I tillegg antar jeg at jeg også kommer til å miste mye av friheten og muligheten til å reflektere, utvikle og innovere.

Og jeg er redd jeg for at jeg kommer til å miste mange magiske øyeblikk privat. Med min familie. I denne perioden har jeg jernfokus på tre ting: Vær en god far. Investere i parforholdet. Utvikle MOT.

13 av 14 tippeligalag i fotball spiller med MOT på ryggen. 88 millioner mennesker ser eller leser om MOT i norske aviser. Flere timer i radio og TV, bl.a. God Morgen Norge, Tabloid, God kveld Norge, Norway Cup, TV-spotter på reklamefrie dager.

MOT har et eget brød «Godt MOT» som selges i REMA-butikkene. MOT profileres på baksiden av 2 mill. Pizza Grandiosa-esker. MOT har et 2-timers show «Artister MOT Rasisme» på TVN. Vi arrangerer multimediaforestilling i 5 byer for til sammen 12.400 ungdommer. MOT-kalenderen (60.000 eks.) og MOTs skoledagbok (85.000 eks.) distribueres gratis til skoler og ungdom.

Det er ekstremt hva 10–11 ansatteårsverk får til i denne perioden.

Vi følger opp

-skoleledelser

-41 samarbeidskommuner

-136 MOT-coacher

-170 lag og foreninger

-47 toppidrettsutøvere

-mange næringslivspartnere – som på dette tidspunktet er Storebrand, REMA 1000, Narvesen, Shell, Peppes Pizza, Stabburet, Ark Bokhandel og Ernst & Young

Foruten rekruttering og opplæring av lokale MOT-coacher, er vi aktive med skolebesøk. Og vi holder:

-228 foredrag for næringsliv, lag og foreninger

-114 seminarer (3–8 t.) for voksne som jobber med barn og ungdom

-100 foreldreforedrag i barnehager over tre måneder i 2002