Mer om 2006

I 2010 ble jeg intervjuet av Tom Karp i forbindelse med boken «LEDELSE I SANNHETENS ØYBLIKK – om det å ta lederskap».

UTDRAG FRA BOKEN:

«I 2005 hadde MOT en todelt toppledelse, der to ledere rapporterte til styret. Atle hadde selv ønsket en slik organisering, slik at han ble frigjort fra drift og kunne jobbe mer med utvikling.

Men i første halvår av 2006 begynte Atle å se seg om etter noe annet å gjøre. Han er i dag ikke helt sikker på hvorfor. Det kan ha vært en 40-årskrise, et ønske om å ikke bli en hemsko for organisasjonen, at han utøvde dårlig lederskap, eller slitasje.»

«I 14 dager gikk Atle med kvaler mellom å slutte eller ta permisjon.

Han forteller at han kvelden før det ekstraordinære styremøtet i august, hvor han skulle gi sitt svar, så Dagfinn Enerly på TV. Dagfinn snakket om sitt liv.

Da bestemte Atle seg: MOT var meningen med livet hans. På styremøtet dagen etter takket han ja til tilbudet om permisjon, og de ble enige om at permisjonen skulle begynne fra januar 2007.»

«Organisasjonen var på den tiden kommet til et punkt der forutsigbarhet og harmoni blant de ansatte var stor, men i oktober tok dette brått slutt. Det begynte med at en forskningsrapport bestilt av to departementer konkluderte med at MOT hadde liten effekt som rusforebyggende program.

Det førte til mediastorm, og utfordringene sto i kø. Staten truet med å trekke sin finansiering, flere sponsoravtaler hadde løpt ut, og organisasjonen hadde penger til maks et halvt års drift.»

«… MOT manglet ti av 18 millioner kroner for 2007. Aldri hadde det vært mer krevende å være MOT og aldri mer krevende å være Atle, forteller han om den perioden.»

«Hva lærte han om seg selv fra denne krevende perioden? Han lærte seg å vise styrke, at han kunne være steinhard i sin tro på at dette skulle han klare, og ikke la seg distrahere av noe.»

«I midten av desember 2006 toppet det seg. Påkjenningene de to siste månedene hadde vært ekstreme.

Atle brukte julen til å bygge seg opp og legge en plan og ambisiøse mål for organisasjonen og seg selv. Det ble ingen permisjon. Atle hadde et halvt år på seg for å få MOT til å fungere igjen.

Han har foretatt en vellykket konvertering fra å være gründer til å være trygg i en lederrolle for en organisasjon med over 3000 lokale medarbeidere og 50.000 ungdommer som en del av programmene.

Han har tro på egne krefter som leder, men vet at det er kort vei mellom suksess og fiasko.

Han lærte at samme hva du oppnår eller ikke oppnår, ikke ta det for personlig.

Atle mener det er forskjell på det å vise styrke og det å være sterk.»