Mer om ballasten før 1994

Når jeg ser tilbake er det lett å se at jeg tidlig opparbeidet meg stor «hvorfor-kompetanse». Jeg reflekterte rundt oppvekst, kriminalitet, ungdomsproblemer og hvordan vi kunne bygge et bedre samfunn. På skolen valgte jeg ofte norskstiler med overskrifter som: Krimrekord, Barneoppdragelse, Ensomheten i samfunnet osv.

Takket være tilfeldigheter, situasjoner, opplevelser og mennesker rundt meg hadde følgende sider/karaktertrekk («MODIG LYST») blitt store i meg før jeg fikk ideen i 1994:

Mot

Originalitet

Drømmer

Ingenting er umulig

Galskap

Lidenskap

Ydmykhet

Selvdisiplin

Ta folk på alvor

Tre gaver jeg er takknemlig for:

▪️ Jeg elsker å lære av alt og alle.

▪️ Jeg velger frihet fremfor bitterhet.

▪️ Jeg utnytter urettferdighet & «ville veier» positivt.

Når jeg har opplevd urettferdighet, så har jeg PRØVD å glemme «sannheten». Jeg har jobbet hardt med eget mindset: «Skap din egen rettferdighet. Rettferdigheten er som vann. Den finner alltids en vei.»

Når folk har sagt til meg at jeg er på ville veier, har jeg kanskje nikket. Men inni meg har jeg PRØVD å se annerledes på det.

«Det er den som farer vill som finner de nye veiene.» Nils Kjær

Når kartet har manglet – og jeg har stått alene med dårlig magefølelse – har jeg brukt mine indre verdier og mitt indre kompass. Det har hjulpet meg til å velge, beslutte og navigere. #MotetsKraft

Jeg har samlet mer på takknemlighet enn urettferdighet.

Jeg har vært både en visjonær drømmer og en actionfylt gjennomfører.

Jeg har hatt mye taus kunnskap i meg. Det har styrket min innovasjons- og entreprenørkraft – som igjen har forsterket langsiktig verdiskaping.

Taus kunnskap i meg har vært kreativitet, mot, «intuitiv feeling», instinkt, intuisjon, teft, magefølelse, fleksibilitet, helhetsforståelse, tenking utenfor boksen, åpen for ideer, se nye perspektiver, forstå og gripe muligheter og finne innovative løsninger på problemer som andre ikke ser.

Det har ligget i blodet mitt å kombinere teoretisk og praktisk kunnskap, men ikke å ta teoriene for gitt. Jeg har hatt i bakhodet at mine ideer og praksis kan være mer fremmende for prestasjoner og konkurransekraft enn teoriene.

«If you’re gonna make connections which are innovative, you have to not have the same bag of experiences as everyone else does.» Steve Jobs

Lite visste jeg hvor viktig det skulle bli for mitt entreprenørskap å bli kjæreste med Sigrun i 1988. “She Makes Me» «My Baby Does Me” Queen. Og vi giftet oss i 1990. “Marry the right person. This one decision will determine 90% of your happiness or misery.” H. Jackson Brown Jr.

Jeg har vært målbevisst, men jeg kjenner meg like mye igjen på at jeg har latt meg «flyte med», og tatt signalene og mulighetene som har kommet. Jeg har spekulert, reflektert og håndtert.