Mer om januar 2003 – sommer 2004

Styremedlemmene har lite med tid og synes ikke de bidrar. De ønsker å trekke seg. Jeg overtaler dem til å fortsette, og starter parallelt søken etter ekstra styremedlemmer. Jeg justerer også «MOTs brandhistorie». Så langt hadde vi kommunisert at starten var 1994. Fra denne perioden får MOTs «fødsel» to årstall: 1994 og 1997.

Høsten 2003 gjennomfører vi «MOTs kjennetegn- og spor-undersøkelse» blant ungdom som har MOTs programmer. Utvalget er 500 10. klasseelever fra bygd og by fordelt på ni ungdomsskoler spredt rundt om i Norge.

«Dette forbinder jeg med MOT». Av 59 alternativer er dette topp fire blant ungdom:

-Ta egne valg

-Mot til å si nei

-Mot til å bry seg

-Mot til å leve

«Slik opplever jeg MOT». Av 35 alternativer er dette topp to blant ungdom:

-MOT tar ungdom på alvor

-MOT fokuserer på det positive

8.300 elever som har MOT på sin ungdomsskole og videregående skole svarer på «MOTs desemberundersøkelse 2003».

På en skala 1-10 gir de uttrykk for sin opplevelse og effekt av MOT.

84,6 % har highscore (8-10) på «MOT tar ungdom på alvor».

48,7 % har highscore på «MOT bidrar til at jeg viser mer mot til å si nei».

47,4 % har higscore på «MOT bidrar til jeg har mer mot til å bry meg og at vi har et bedre miljø».

De fleste har higscore på at MOT-timene er spennende og engasjerende.

«MOTs årlige gate- og top of mind-undersøkelse» gjøres i mai og juni 2004:

450 ungdommer i alderen 12-20 i de ni største byene deltar i undersøkelsen (mer enn halvparten har ikke MOT på skolen).

77,4 % svarer JA på «Har du hørt om organisasjonen MOT?»

80,5 % svarer JA på «Har du sett denne logoen før?»

62 % sier at «MOT tar ungdom på alvor».

39 % sier at «MOT fokuserer på det positive».

Kun 2-3 % sier at MOT er fordømmende og treig.

I 2004 har jeg jobbet intenst med finansiering i 10 år.

Finansiering er en av mine største belastninger, og skaper ofte en stor klump i magen.

Jeg «torturerer» meg selv år etter år ved å budsjettere mye høyere enn kjente inntekter på starten av året. Dette fordi lysten på vekst, utvikling og til å gjøre mye er så stor.

Finansieringsansvaret og presset blir som å ha kniven på strupen nesten konstant.

Takket være at MOT skaper opplevelser og har stor effekt, og dyktige medarbeidere som utfører oppgaver og gjennomfører aktiviteter på en fremragende måte, får vi tillit i markedet. Og det gjør det lettere å få inn penger.

I 2004 kan jeg senke «usikkerhets- og finansieringsskuldrene».  Vi har 18 mill. i inntekter, og en milepæl er nådd når 4,4 mill. av pengene kommer fra stat og 8,3 mill. fra næringslivspartnere.  Vi har 1,6 mill. i egenkapital.