Mer om mentorprogram

Oppstart i 2024

MentorProgrammet skal utvikle menneskers mot, resiliens og positive holdning til belastning.

Det er enormt mange fordeler når du får motets kraft, motstandskraften, gjennomføringskraften og den indre kraften i deg selv til å vokse.

Etter endt program skal du være bedre på å:

-Utfordre, prestere og gjennomføre

-Takle omstilling, usikkerhet og motstand

-Håndtere påkjenninger, uforutsigbarhet, kaos og stress

Det er Atle og Sigrun Vårvik som står bak programmet, og som er trenere, mentorer og prosessledere.

De har over 30 års profesjonell erfaring med å:

-motivere og løfte andre

-hjelpe individer med vekst og mestring

-styrke menneskers mot, verdier, robusthet og positive holdninger

De har prestert og skapt mye. De har utviklet, utfordret og gjennomført. De har levd med endringer, motgang og vanskeligheter. Parallelt har de hatt god livskvalitet.

MentorProgrammet er designet som et «annerledes konsept», med plass til maks 12 personer pr. gruppe.

Programmets fire kjennetegn skal være: Effekt, Inspirasjon, Positiv energi og Opplevelse.

Fire samlinger over fire måneder, med mulighet for individuell oppfølging i ett år etterpå.

Samlingene er på hverdager, primært fra kl. 1200 til 1600, inkl. lunsj.

For 2024 vil programmet arrangeres for to grupper. En gruppe i Oslo. Og en gruppe i Trondheim.

For gruppen i Trondheim vil tre av samlingene være:

– på Britannia Hotell

– på langbordet hjemme hos Atle og Sigrun

– i grillhuset og hagen hjemme hos Atle og Sigrun

PRIS: Kr. 12.000 + mva. Inkluderer lunsj.

Ta kontakt med Sigrun for mer informasjon og påmelding.

Mail: sigrun@verdiskaper1.no Tlf. 90 12 13 12

Atle og Sigrun vil gjøre det de kan for å forsterke din positive holdning til forpliktelse, utfordringer og avvisninger.

De vil gjøre det de kan for at dine styrker vokser og at du blir enda mer solid.

De vil gjøre det de kan for at du «går fra å ville til å gjøre», men her må du selv også hjelpe til. Det starter med «meg».

TILEGGSPROGRAM:

«Unginspirasjon»

Atle og Sigrun Vårvik driver også et ideelt/nonprofitt AS (Verdiskaper1). Nøytralt og uavhengig politisk/religiøst. Registrert i Frivillighetsregisteret.

Formålet er å redusere utenforskap og være en hjelpende verdiskaper for samfunnet.

Unginspirasjon er et 30-dagers program for unge (18-30) som står i fare for å falle utenfor samfunn og arbeidsliv.

Programmet skal gjøre unge arbeidsledige bedre rustet – og styrke deres helse, innstilling, mestring og livskvalitet.

Samarbeider med bedrifter som vil gjøre de unge til ressurser for fremtiden, bl.a. gjennom å inkludere de som ikke er sysselsatt.

Les mer på egen nettside. Her ->