Mer om Mentorprogrammet

GJENNOMFØRING MENTORPROGRAMMET 2024

Samling 1: MOTETS KRAFT

Verktøy for å styrke eget mot

Interaktivt foredrag med Atle + kort workshop

Tidspunkt: uke 10/11

Kl. 1200-1600 inkl. lunsj

Mellom samling 1 og 2: Ukentlig sparring med Sigrun/Atle

Samling 2: MOTSTANDSKRAFT

Verktøy for å styrke egen resiliens.

Workshop

Tidspunkt: uke 14/15

Kl. 1200-1600 inkl. lunsj

Mellom samling 2 og 3: Ukentlig sparring med Sigrun/Atle

Samling 3: GJENNOMFØRINGSKRAFT

Verktøy og inspirasjon på å «gå fra å ville til å gjøre»

Workshop

Tidspunkt: uke 18/19

Kl. 1200-1600 inkl. lunsj

Mellom samling 3 og 4: DAGLIG oppfølging med Sigrun/Atle (28 dager)

Samling 4: INDRE KRAFT

Verktøy og inspirasjon på å være selvgående og tro på egne krefter

Workshop

Tidspunkt: uke 22/23

Kl. 1200-1600 inkl. lunsj

Pris kr. 12.000 + mva. Inkluderer lunsj.

Påmelding gjøres til Sigrun Vårvik. Mail: sigrun@verdiskaper1.no Tlf. 90121312

Oppstart: Mars 2024. Trondheim og Oslo.

Etter endt program er målet at deltagerne er enda bedre på å:

– Utfordre, prestere og gjennomføre

– Tilpasse seg kaos, stress og uforutsigbarhet

– Takle omstilling, motgang og usikkerhet

– Håndtere vanskeligheter, påkjenninger og avvisninger

– Balansere prestasjonsfokus og familieliv

TILEGGSPROGRAM: «Unginspirasjon» og «Seniorinspirasjon»

Atle og Sigrun Vårvik driver også Verdiskaper1 – et ideelt/nonprofitt AS som er en hjelpende verdiskaper for samfunnet. Nøytralt og uavhengig politisk/religiøst. Registrert i Frivillighetsregisteret.

Unginspirasjon. Formålet er å redusere utenforskap blant unge. Unginspirasjon er et 30-dagersprogram som gjør unge arbeidsledige bedre rustet. Et viktig virkemiddel er samarbeid med bedrifter som ønsker å styrke de unge til å bli en fremtidsressurs, bl.a. gjennom å inkludere unge i alderen 18-30 år som ikke er sysselsatt, og som står i fare for å havne utenfor arbeidsliv og samfunn. Les mer om Unginspirasjon

Seniorinspirasjon. Formålet er å fremme glede, gnist, glød og positiv innstilling. Seniorinspirasjon er et 30-dagersprogram som styrker helse og livskvalitet for de over 57, og utvikler eldre medarbeidere slik at virksomheten kan sikre kompetanse og bemanning lengre. Et viktig virkemiddel er samarbeid med kommuner og bedrifter. Les mer om Seniorinspirasjon