Mer om MIN FILOSOFI

MIN FILOSOFI er en bok for deg som gløder for å forsterke:

▪️ mot og integritet

▪️ verdier og livskvalitet

▪️ inspirasjon og bevissthet

▪️ ansvarlighet og resultater

▪️ positiv energi og entusiasme

▪️ indre kraft og motstandskraft

▪️ samhandling og samkjørt kraft

▪️ solide kulturer og enkeltmennesker

▪️ effektiv og produktiv teamdynamikk

▪️ innovasjonskraft og konkurransekraft

▪️ solid ledelse, organisasjon og identitet

▪️ lagånd, felles retning og vinne sammen

▪️ åpenhet, respekt og psykologisk trygghet

▪️ håp, dialog, involvering og varm kjærlighet

▪️ fasthet, tydelige rammer og tøff kjærlighet

▪️ mangfold, inkludering, tillit og relasjonsmot

▪️ trivsel og stolt eierskap blant medarbeiderne

▪️ lojalitet, OG mot til å spørre, lytte og utfordre

▪️ verdiskaping og samfunnsansvarlig bærekraft

▪️ MOT til å leve, MOT til å bry seg, MOT til å si nei

▪️ verdibasert og modig lederskap/entreprenørskap

▪️ fleksibilitet for muligheter, og håndtering av risiko

▪️ tillitsbasert vinnerkultur med gjennomføringskraft

▪️ ledergruppa som en målbevisst prestasjonsgruppe

▪️ balansen familieliv OG ambisjoner og prestasjoner

Dette er noen av overskriftene i boken:

Hvordan gjøre verdier kult?

Hvordan gjøre livet til DITT?

Hva definerer deg? 

Hva er de viktigste kapitlene i ditt liv? 

Hvordan utøve god og sterk ledelse? 

Sju kjennetegn på god og sterk kultur

Ta vare på raringene. 

Er ryktet sant? 

Spill på styrkene dine.

Hva er et rikt liv? 

Hva gjør de beste av de beste? 

Hvordan gjøre gull av gråstein?

Hva er det som får deg til å prestere?

Modell for mestring og store prestasjoner

Hva er der beste rådet du har fått i ditt liv?

Hvordan forsterke innovasjon og samtidig ivareta tradisjon?

Hvordan styrke kommunikasjon, mindset og helse? 

Hvordan gjøre de rundt oss til store mennesker? 

Hva er det ingen i hele verden kan ta fra deg? 

Hvordan sikre at virksomheten når og forblir i glansperioden?