Mer om verdifullt liv

Enkeltmennesker som tar ansvar, har egendrive og mobiliserer sin robusthet kan «flytte fjell», og de kan løfte seg selv opp på et nytt nivå uavhengig av omgivelsene og andre.

Enkeltmennesker med positiv innstilling og gode holdninger klager og klandrer mindre. De tar ut sitt maksimale potensiale. De gjør det de kan for å bli den beste versjonen av seg selv. Og de setter andre i stand til å gjøre sitt beste.

Når enkeltmennesker utvikler seg skapes det ringvirkninger, både for andre enkeltmennesker, teamet og for bedriftskulturen. Og ikke minst styrkes store verdibaserte prestasjoner.

Noen unngår å elske fordi de er redde for å bli avvist, skuffet og såret. Selvfølgelig kan du bli såret, men det å elske er en fantastisk måte å være «LEVENDE» på.

Det kan være fristende å unngå å gjøre seg sårbar. Jeg tror mange av oss kan greie det. Minuset er at da gjør vi oss også mindre «LEVENDE».

Det går ikke an å være LEVENDE uten å være sårbar. Derfor er motets kraft en nødvendighet for å være LEVENDE.

Motets kraft er også en nødvendighet for å bli nær nye mennesker når du har fått «arr» fordi mennesker du elsket/var glad i har sviktet deg.

Vær så snill, 

ta vare på deg selv fremfor å ta vare på dårlige minner og relasjoner.

Ikke la tidligere svik ødelegge for din tro på mennesket og din kjærlighet til fremtidige relasjoner. 

Bli ikke en fange av fortiden. 

Fly høyere. Velg frihet fremfor bitterhet. Se på svik som livets naturlighet. Da flyr du over egen bitterhet. 

Bli fri som fuglen.

Gjør svik-relasjoner om til usynlig luft. Da blir svik kun en vond duft – som tilhører FORTIDEN.

«Just because you lost me as a friend, doesn’t mean you gained me as an enemy. I’m bigger then that, I still wanna see you eat, just not at my table.» -Tupac Shakur

Ta vare på livet og fremtiden. 

Vær en «gutser» fremfor et «offer». 

La MOTETS KRAFT definere deg:

Risiker! 

Vis mot!

Go for it! 

Tør å bli avvist! 

Tør å bli skuffet! 

Tør å bli sviktet! 

Vær naiv! 

Vær sårbar! 

Vær LEVENDE!

LEV fullt og helt!

Jeg får vondt når jeg hører unge mennesker kategorisere, definere og bås-sette seg selv og andre FOR hardt:

«Hun er sånn og sånn»

«Nå viser han sitt sanne jeg. Det er sånn han ER»

«Hun er så flink og snill»

Mitt budskap til ungdom har vært:

Ingen mennesker ER det ene eller det andre. Men vi har alle «sider» i oss. Noen av «sidene» er små og noen er store.

Hvem har ikke fått høre at «Du er så flink» eller «Du er så snill». Kanskje takker vi for det, men noe inni oss har lyst å forklare og forsvare. 

Fordi…

Vi ER ikke flink, eller snill, eller slem, eller… Men vi viser en side av oss. Noen har en stor snill side i seg, men den slemme siden er der også. Og tilsvarende motsatt.

Jeg synes det er befriende å vite at jeg har ALLE sidene i meg. Kanskje blir aldri den minste siden den dominerende siden. Men den kan bli større om jeg gir den næring. Dersom det er mitt ønske.

Alle av oss har en introvert side i oss. Alle av oss har en ekstrovert side i oss.

Størrelsen på disse to sidene er genetisk betinget og erfarings- og situasjonsbetinget. Vi opplever triggere rundt oss som forsterker våre sider. Oppvekstmiljø og menneskene rundt oss er triggere. På godt og ondt. Likeså hvilken atferd som har blitt, og blir, applaudert og anerkjent.

Jeg kjenner flere som har bestemt seg for å få en side til å vokse enda mer. Noen har gitt mer næring til sin introverte side og noen har gitt mer næring til sin ekstroverte side.

Endring og vekst skjer gjennom triggere, valg vi tar og vaner vi legger til oss.

Jeg gløder for at unge mennesker skal slippe å bli definert FOR hardt.

Jeg brenner for at mennesker kan kjenne på den befriende følelsen på at de ikke trenger å lete etter en kategori de ER og tilhører, men at de har sider i seg.

Dersom du har en stor ekstrovert side er jeg overbevist om at du innimellom bruker den introverte siden. Og noen ganger liker du det, og andre ganger bruker du den fordi du må.

Og tilsvarende motsatt.

Sånn er det med alle våre sider.

Du ER ikke beskjeden. Men du har en beskjeden side i deg.

Du ER ikke en villstyring. Men du har en vill side i deg.

Du ER ikke flink og snill, men du har en stor side i deg som er flink og snill.

10 av mine inkluderingsbudskap til ungdom, ledere og andre har vært:

1️⃣ Vær raus

2️⃣ Vær romslig

3️⃣ Vis toleranse

4️⃣ Vær overbærende

5️⃣ Tenk positive tanker om andre

6️⃣ Vær nysgjerrig fremfor fordømmende

7️⃣ Let og se etter de gode sidene hos den andre

8️⃣ Om du ikke liker alle, kan du vise respekt for alle

9️⃣ Inspirer deg selv & andre til å akseptere forskjeller

🔟 Ivareta/styrk et trygt, varmt & fredelig samfunn

– der det er rom for mangfold og til å være seg selv

Kraften i enkeltmenneskene kan både forbedre og forverre samfunnet. Små handlinger kan ha stor betydning for et mer inkluderende samfunn.

En fredeligere verden starter med «mine» holdninger og «min» væremåte – i hverdagen, i familien, i lokalsamfunnet, i sosiale medier, på arbeidsplassen …

Jeg har tro på at vi kan endre samfunn gjennom å være modige, forutsigbare, varme, empatiske, oppriktige og gode forbilder.

Jeg har tro på at vi kan endre samfunn ved å fremsnakke, løfte, inspirere, ha bakgrunnsforståelse og gi andre en godfølelse.

Jeg tror det har begrenset verdi for verden med «fy-rop» dersom vi i vår hverdag reduserer medmennesker, behandler andre dårlig og medvirker til grupperinger som er ekskluderende.

Det starter med «MEG» – i vår egen hverdag, med de menneskene vi har rundt oss akkurat NÅ – og i morgen – og i 2024 – og resten av livet.

«Vi kan ikke lage en lov som forbyr grådighet, men vi kan skape en KULTUR som byr på mennesker som er rause.

Vi kan ikke lage en lov som forbyr bitterhet og hevn, men vi kan skape en KULTUR som byr på mennesker som tilgir.

Vi kan ikke lage en lov som forbyr misunnelse, men vi kan skape en KULTUR som byr på mennesker som unner og beundrer.

Vi kan ikke lage en lov som forbyr hat, men vi kan skape en KULTUR som byr på mennesker som viser kjærlighet og varme.

Vi kan ikke lage en lov som forbyr ensomhet og usikkerhet, men vi kan skape en KULTUR som byr på mennesker som er robuste, og som gjør andre verdifulle.»

Ønsker du å gi en annerledes gave til din datter/sønn? Her er en menyliste på 38 utsagn:

Jeg er takknemlig for den du er

Du gjør meg stolt

Det du sier har betydning

Du har flotte ideer

Du trenger ikke å være perfekt for å være flott

Din mening er viktig

Du er viktig

Jeg tror deg

Jeg tror på deg

Du er verdifull

Du kan si nei

Du kan si ja

Jeg aksepterer deg som du er

Du er hjelpsom

Du gjør meg glad

Jeg elsker kreativiteten din

Det er gøy å være med deg

Tør å være deg selv!

Du utgjør en forskjell

Jeg stoler på deg

Du gjør meg bedre

Takk for at du er den du er

Jeg setter pris på deg

Jeg er glad for å bruke tid med deg

Du er interessant

Det er utviklende å se verden på din måte

Jeg liker hvordan du forteller historier

Jeg beundrer deg

Du er flott inni og utenpå

Ikke alle vil like deg, og det er ok

Du er nok

Vi gjør alle feil (Ja, jeg også😊)

Du fyller opp hjertet mitt

Jeg elsker deg

Din familie og dine venner er heldige som har deg

Denne familien hadde ikke vært den samme uten deg

Jeg vil aldri slutte å elske deg

Jeg elsker å være moren/faren din

Hadde det ikke vært for at jeg gikk dårlig i OL 1994 ville jeg aldri startet MOT. Jeg trengte fokusskifte på grunn av skuffelsen. Ideen til MOT ble født. Siden da har to av mine leveregler vært: 

1️⃣ En nedtur kan fort bli en opptur📈

«Disappointment often leads you to a great appointment.»

-Eltie Links

2️⃣ Lær av alt og alle🧐

«I never lose. I either win or learn.» 

-Nelson Mandela

I dag sitter jeg med en erfaring på at begge disse tankemåtene styrker mestring og kraften i oss.

En ekte vinner snur ryggen til det som bryter med sine verdier.

En ekte vinner snur ryggen til en retning som er motsatt av det hun eller han står for.

En ekte vinner:

🚫 snur ryggen til de som sprer usannheter og rykter

✋ snur ryggen til en kultur de ikke ønsker å være en del av

🛑 snur ryggen til de som ødelegger drømmer, glød og energi

👊 dundrer på med pågangsmot og gjennomføringsmot

🔥 kjemper for det han eller hun har kjært

💪 tar ansvar for eget liv

Det er ikke gitt at et bedre speilbilde gir et bedre selvbilde. Hva er viktigst?

Å være et LEVENDE menneske med egenverdi,

ELLER

et glansbilde «skapt av andre»?

🤔

Prioriterer vi et ytre som andre beundrer fremfor et indre som beundrer andre?

🤨

En av mine mange drømmer er at de neste generasjonene vokser opp i EKTE omgivelser der det er lett å være seg selv.

Omgivelser med naturlige, tydelige og forutsigbare voksne.

Voksne som viser bakgrunnsforståelse, praktiserer tøff kjærlighet og skaper godfølelse hos de unge.

Det vil styrke de unges trygghet og robusthet, som igjen vil styrke et bærekraftig samfunn.

💫

En annen drøm er at jeg går hånd i hånd med kjæresten min på gågata en solrik sommerdag etter vi begge har passert 90.

Vi stopper opp foran en utekafé. Jeg nyter å gi Sigrun et langt og varmt kyss.

Jeg nyter å se både grimasene og smilene til de mange tilskuerne som ser på oss to gamle.

Vi setter oss på utekafeen. Kjøper oss en kaffe og en softis.

Smilende sitter vi med ansiktet mot sola og nyter stunden.

Begge er vi uredde for at sola og våre smil skal gi oss flere rynker. Vi har allerede en drøss av dem.

Vi er stolte over å ha bevis på naturlighet og levd liv.

Robusthet/resiliens er en av de viktigste egenskapene et menneske kan ha for å styrke livskvalitet og håndtere utfordringer. 

Gjennom å styrke de unges robusthet blir det mindre behov (på et senere tidspunkt) for å reparere voksne og sosiale samfunnsproblemer.

Det å styrke de unges robusthet er nøkkelen til varmere, tryggere og fredeligere samfunn, med mindre ødeleggelse av liv. 

Med individuell robusthet og inkluderende klassemiljø/skolekulturer er det vanskeligere å rekruttere unge til terrorgrupper og kriminelle gjenger.

Med robusthet og inkluderende lokalsamfunn er det færre som har behov for å få verdens oppmerksomhet gjennom grusomme handlinger. 

Robusthet forebygger utenforskap, psykiske vansker, rusmisbruk, mobbing og kriminalitet, og voldelig ekstremisme inkludert skoleskytinger, massedrap og terror.

Hva ser du frem til hver eneste dag? Lever du det livet du vil leve?

Min observasjon er at altfor mange sikter etter ting i livet som ikke gir dem fred i sinnet. 

Jeg har sett altfor mange bli FOR MYE påvirket, veiledet og villedet av berømmelse, applaus, likes og respons – eller mangel på det.

Min livserfaring er at altfor mange undervurderer kraften i seg selv. 

Jeg har opplevd at mange mister kraften i seg selv på grunn av streben etter å «passe inn», være en «people pleaser» og leve opp til hva de TROR forventes.

Finn det miljøet der du føler deg hel, passer inn og lett kan være deg selv.

Vær mest med DEM som gir deg energi og glede, og får deg til å føle deg bra.

Bruk mest tid på DET som gir deg energi og glede, og får deg til å føle deg bra.

Ta vare på DIN hverdag og det som gjør livet verdt å leve for DEG.

Forsterk DIN personlighet, DITT talent og det som skaper ro i DIN sjel.

Tenk mest mulig godt om deg selv. Snakk mest mulig bra om andre.

Aksepter og respekter deg selv og andre, fremfor å båssette, definere og analysere i hjel deg selv og andre.

LEV! Vær fri! Vær ekte! Vær «too much»! Vær «kjedelig»! 

Vær det fyrverkeriet du selv ønsker å være, og bestem deg for at det er bra nok.

Kanskje trives du best som party-poppers og stjerneskudd? 

Eller som en rolig og stille fakkel? 

Eller som en rakett som går til himmels med alle slags lyder og farger?

 🎇🔥🧨🕯️🎆 

Alt er flott, selv om ikke alle liker alt. Aksepter at andre ikke liker alt med deg. Det er naturlig. Det jo ikke alt vi liker med oss selv heller.

Risikoen med å følge eget hjerte og være seg selv er at du oftere blir avvist og at du får færre «likes» og «halvveis-venner». 

Det er bare DU som kan vurdere om det er verdt det.

«Faren min spurte meg for mange år siden;

«Vil du at et rom skal lyse opp når du kommer?

Eller vil du at et rom skal lyse opp når du går?

For bare så du vet det Gyrid, du smitter».

Tøffe ord å høre når man er ung, men ikke desto mindre sant💥😎»

Dette er kommentar Gyrid Beck Solberg skrev på et av mine LinkedIn-innlegg. 

La oss gi påfyll av mot til andre fremfor å svekke det. La oss være inspirasjonskilder for hverandre fremfor energitappere. La rommet lyse opp når du kommer, og ikke når du går😊

💫

Mitt første møte med Gyrids far var på treningssamling i 1987. Frank Beck var skøytelandslagets motivator. To setninger som brente seg fast:

«Det er MEG det kommer an på.»

«Det er bra det er MEG det skjedde med, fordi JEG er sterk nok til å tåle det.»

Gode setninger å ha med seg i livet, ledelse, motgang og kulturbygging.

💫

Kulturbygging er 50/50 team/«meg».

I mine foredrag om sterk bedriftskultur fremmer jeg lagånd og tillit, men jeg gjentar: 

Det starter med MEG, og #MotetsKraft✌️ 

Egeninteresse eller skape noe sammen? Spør du meg, svarer jeg:

Ja takk, begge deler. Det er ingen motsetning. Det er vinn-vinn.

Å ha en kultur for å DELE, er en verdibasert måte å VINNE på. Og det er en «herlig egoistisk» måte å vinne på,

fordi:

DET Å BERIKE ANDRE ER OGSÅ BERIKE SEG SELV.

Å berike BÅDE andre og seg selv krever mot, resiliens og samhandling.

MotetsKraft og motstandskraft er forutsetning for solide kulturer, team og enkeltmennesker.

Hva definerer deg? Vet du det? Alternativer:

– ditt mot?

-drømmene dine?

-hva du er takknemlig for?

-din lojalitet?

-din tålmodighet når du har «ingenting»?

-din holdning når du har «alt»?

-din arbeidsplass?

-den måten du lykkes på i din jobbrolle?

-den måten du lykkes med egen virksomhet?

-relasjonen til kjæresten/partneren din?

-relasjonen til barna dine?

-relasjonen til din mor/far?

-relasjonen til besteforeldre/familie/svigerfamilie/slekt?

-din livskvalitet her og nå?

-æresbevisninger?

-integriteten din?

-måten du har reist deg på?

-måten du har overvunnet egne demoner på?

-dine verdier og prinsipper?

-dine egenskaper og godføtter?

-dine interesser og lidenskaper?

-holdningene dine?

-prestasjonene dine?

-arbeidsmoralen din?

-innstillingen din?

-historien din?

-flokken din?

-ditt analysefokus?

-din fremtidsteft?

-din vitenskapelige tilnærming?

-din helse?

-din fysiske form?

-din kroppsvekt?

-din raushet?

-din vilje ?

-ditt pågangsmot?

-din annerledeshet/originalitet?

-din kompetanse?

-din handlekraft og gjennomføringsevne?

-din evne til å stå opp for andre?

-din evne til å stå opp for det du tror på?

-din evne til å kjempe for det som er større enn deg selv?

-dine ferdigheter?

-din oppriktighet?

-din tilpasningsdyktighet?

-hva du gløder for?

-hva du har lyktes med?

-hva du har stått opp for?

-hvem du har hjulpet i livet ditt?

-hvem du har inspirert i livet ditt?

-hvem du har «bygd opp» i livet ditt?

-om du har en jobb som gir indre motivasjon?

-om du er verdifull for andre mennesker?

-dine meritter/triumfer/suksesser i livet?

ELLER

-antall likes?

-din tittel på jobb?

-hvilke klær og sko du har?

-hvor berømt og populær du er?

-om du er vellykket i andres øyne?

-hvor mye penger du tjener og har?

ELLER

-noe helt annet?

💫

Hva bestemmer hvem du er, og hva du føler? 

«Det vi får bevisstgjort, kan vi ofte gjøre noe med. Det vi ikke får bevisstgjort, gjør alltid noe med oss.» Gordon Johnsen

Og skal vi leve opp til vår bevissthet, og det jeg ønsker skal definere MEG, krever det #MotetsKraft ✌️

Du er en juvel!

Det må du aldri glemme☺️

Altfor mange går rundt og føler at de ikke er bra nok. Er du en av dem? Glem det🙏

Jeg vet ikke hvorfor du har den følelsen.

Kanskje føler du at du ikke passer inn i kulturen der du er nå – i den bedriften, klassen, vennegjengen eller familien du er i. Og kanskje er det riktig.

Kanskje er det en kultur som ikke passer din personlighet eller en kultur som har større forventninger til deg enn hva som passer deg.

Kanskje overtenker du eller har lagt til deg en vane med «dårlige» tanker, eller kanskje har noen matet deg med «dårlige» tanker.

Kanskje har du for store forventninger til deg selv.

Kanskje påvirker media/sosiale media deg på en slik måte at du føler deg dårlig.

Uansett hva du selv føler, synes og tenker… – JEG er sikker på er at du er bra nok!

MEN…

… kanskje ikke i den kulturen og det miljøet du er nå, eller med det hodet du har nå, eller med de store forventningene du har til deg selv nå, eller med de påvirkningsfaktorene du har rundt deg nå.

Dersom du ikke føler deg bra nok håper jeg at du tar et valg: Enten forandre mindset eller skifte miljø/kultur, eller redusere forventningene, eller velge bort de dårlige påvirkningsfaktorene.

Du er bra nok!

Dette har vært mitt budskap til ungdom 👇 Dette er min oppfordring til alle 👇 

Spill på styrkene dine. Forsterk det som er bra. Finn godfoten din.

«Der du har dine gaver, har du dine oppgaver.» Aristoteles

«Dyrk det som er bra – ikke bruk mye energi på det du ikke er god til.» Nils Arne Eggen

Tør å vise følelser. Det er følelsene som gjør oss levende.

Vis følelser når du er glad. Det smitter.

😄🤗

Tør å vise følelser når du er veldig redd, fortvilet, trist eller frustrert. 

😳😢

Undertrykte negative følelser skaper ofte problemer.

😡

Mange er redde for å vise følelser og sin sårbare side. 

🤔

Tror du det finnes noen som IKKE har en sårbar side? 

Kan det være at de som oppleves som «harde» skjuler sin sårbare side? 

🤨

Våg å være sårbar. En del av det å leve er å være sårbar. 

Våg å leve, fremfor kun å holde deg i live.

💫

Når du er åpen og viser følelser er det også tryggere og mer forutsigbart for andre å være sammen med deg. 

Vis følelser, både for å ivareta deg selv og omgivelsene.

🛟

Vær et forbilde 💪 Tør å vise følelser.

Dersom skoler, lokalsamfunn og nasjoner styrker og utvikler UNGE mennesker blir det mindre reparasjon av VOKSNE mennesker.

Dersom skoler, lokalsamfunn og nasjoner bygger gode broer mellom UNGE mennesker blir det mindre behov for å bygge «murer» mellom VOKSNE mennesker.

Dersom vi BYGGER unge mennesker og gode kulturer, FOREBYGGER vi at mennesker ødelegger eget og andres liv.