MestringsMentors medarbeidere, lederfilosofi og verdier

medarbeidere:

Atle Vårvik:

Sparringspartner kommuneledelse | Rektorjeger | Sosial innovatør

Sigrun Vårvik:

Administrativ leder | Mestringsgartner

MestringsMentors lederfilosofi:

Tillitsbasert merkevareledelse & MOT-filosofien. Dette er lederfilosofien og modellen Atle Vårvik brukte i 27 år i ledelse og oppbygging av MOT i perioden 1994-2021.

rekrutteringsgrunnlaget er «S I S U»:

Snill

Integritet

Samarbeidsdisiplinert

Utviklingsfokus

Rekrutteringsgrunnlaget er forutsetningen for å bli en medarbeider i MestringsMentor. Det er som sikkerhetskontrollen på en flyplass. Du må igjennom denne før du kan bli med på reisen.

verdinøklene er «M E S T R I N G»:

Mot

Entusiasme

Støttende og interessert

Tøff og krevende

Raus

Inspirasjonskilde

Naturlig og ekte

Gjennomføringskraft

Verdinøklene er medarbeidernes væremåte så lenge de er ombord og med på MestringsMentors reise. Verdinøklene er kjennetegn på medarbeiderne og hva målgruppene og kundene kan forvente av medarbeidernes væremåte.