Prestasjonsmodell

Det å skape en VERDIBASERT PRESTASJON er så mye mer enn å skape et RESULTAT. Et bilde på det: To forskjellige idrettsutøvere står på toppen av seierspallen. En har dopet seg. Den andre har ikke gjort det. 

Kun en av dem har skapt en VERDIBASERT PRESTASJON. Den andre har KUN skapt et resultat. En verdibasert og bærekraftig prestasjon er å skape resultater med verdier, holdninger og mestringsfølelse i bunn – som både utøveren/bedriften og omgivelsene kan være stolt av.

Grunnmodul

Pågangsmot, relasjonsmot og gjennomføringsmot får elementene og prestasjonsstjernen til å skinne.

Pågangsmot, relasjonsmot og gjennomføringsmot får oss til gå fra å VILLE det til å GJØRE det.

«Vision without action is just a dream, action without vision just passes the time, and vision with action can change the world.» Nelson Mandela

Læringsmodul 1

A – B – Se

«A» for «Analyse og statistikk»

«B» for «Bruk mye tid»

«Se» for «Se og lær av alt og alle»

▪️ Analyse og statistikk er viktig for å få fakta slik at du kan bruke innsatsen riktig.

▪️ Bruk mye tid på det du vil bli god på. «Gidd» mer, og legge ned mer innsats enn andre.

▪️ Se og lær av alt og alle. Studer og få tak i info fra de beste skaperne, lederne, utøverne, brukerne…

Da jeg som 13-åring fikk drømmen om å gå med Norge på ryggen brukte jeg enormt mye tid på å innhente informasjon. Jeg sendte brev til treneren til verdens beste skøyteløper (Eric Heiden, USA) for å få program. Jeg bestilte og kjøpte det meste jeg kom over som kunne gjøre treningsarbeidet og teknikken bedre. Jeg studerte de beste. Hvordan tenkte de? Hva gjorde de? Jeg leste og leste, og spurte og spurte. Hva er «hemmeligheten»?

Jeg skrev statistikk og analyserte meg selv. Jeg dokumenterte treningen, teknikken, søvn, hvilepuls, mat osv.

For å lykkes med MOT gjorde jeg tilsvarende det samme som over. Fra dag 1 i 1994 la jeg ned enormt med tid, energi og ressurser for å få den nødvendige kunnskapen og forståelsen for å utvikle MOT-filosofien, MOT-programmene, MOT-konseptet og merkevaren MOT. Bl.a. vitenskapelig dokumentasjon, artikler og forskning – og samtaler og intervjuer.

Siden mai 2022 har jeg sett på LinkedIn som en prestasjonsarena. De første 100 dagene drev jeg intenst statistikk- og analysearbeid. Jeg leste alt jeg kom over av nasjonale og internasjonale artikler og nettsider for å få LinkedIn-kunnskap.

Vær utviklingssulten og intenst og lidenskapelig nysgjerrig. Gjør deg heller «dummere» enn å fortelle omverdenen hvor «smart» du er. Får du info som du vet om så si «takk» for det fremfor å si at du vet det.

Spør, spør, spør! Lytt, lytt, lytt! Vær undersøkende fremfor belærende! «Copy with pride» på det meste. Bruk mer tid enn de fleste. «Læreboka» kan bedres. Finn riktig fakta. Tør å gå egne veier. Du setter ikke spor der alle andre har gått.

Læringsmodul 2

V-I-medarbeidere

VERDIBASERT = «GI LUFT»:

Godhet (snill/raus) Ikke for mange regler (verdi-drevet) – Løfte andre Unne & beundre Fair & inkluderende Tydelig ramme & tillit innenfor rammen

INTEGRITET = «HELT PROFF UKE»:

Hel Ekte Lojal Til å stole på – Profesjonell Redelig Oppriktig Fast Fri – Ubestikkelig Karakter Entydig

«Verdibasert» og «integritet» er et godt internt fundament for selskaper og enkeltmennesker som vil tenke langsiktig og skape verdibaserte prestasjoner som de er stolte av.

Det interne fundamentet er også rekrutteringsgrunnlaget. Det er som sikkerhetskontrollen på en flyplass. Du må igjennom denne før du kan bli med på reisen.

«Verdibasert» og «Integritet» er en forutsetning for å være med på reisen og laget. Det er felles holdning, væremåte og kjennetegn på medarbeiderne. Det er likheten som skal bære forskjelligheten.

I dagens samfunn med fokus på bærekraft som grunnmur er VERDIBASERT & INTEGRITET som sement & sand for å få til et fundament som bærekraft og store prestasjoner kan bygges på. Store prestasjoner som bedrifter kan være stolte av. Det blir færre og færre som kommer gjennom med «snarveier», og med å «redusere andre».

I tillegg skapes det mer ro i sinnet og fred i sjela når vi vet at sålen er verdibasert og bygd på integritet.

Integritet og en verdibasert prestasjonskultur forsterker mulighetene for å få ombord de beste unge lederne og medarbeiderne med god arbeidsmoral og gode holdninger. Selg først tillit, deretter produkt.

Læringsmodul 3

Gjenkjennelig opplevelse

-Hvilke kjennetegn ønsker du/din virksomhet å ha?
-Hvilken opplevelse ønsker du/dere å gi kunden?
-Hva er den røde tråden i alt du/dere gjør?
-Hva er måten din/deres – «The X-way»?

Kjennetegnene varierer fra person til person, og virksomhet til virksomhet. MITT svar på alle fire spørsmål er Verdiskapende & Inspirerende

JEG ønsker at min gjenkjennelige opplevelse for omverdenen er «V» for verdiskapende og «I» for inspirerende. VI-opplevelse er mitt kundefokus.

Kjennetegnene er opplevelsen omverdenen kan forvente av medarbeidernes væremåte og leveranse. Tydelige kjennetegn og gjenkjennelig opplevelse for målgruppen, kundene og mottakene er viktig for å styrke konkurransekraft.

Jeg tenker mye på hvordan jeg kan skape en opplevelse for kunden og målgruppen som er inspirerende og verdiskapende.

Når jeg lager LinkedIn-innlegg er det viktig for meg at postene oppleves som inspirerende, og beriker leseren.

Slik tenkte jeg også som entreprenør og leder av MOT. MOT er ikke MOT dersom målgruppen ikke får en opplevelse – en opplevelse som er inspirerende og verdiskapende.

Slik tenkte jeg også som toppidrettsutøver. Om jeg ikke stod på toppen av seierspallen så skulle jeg være en av de beste til å gi publikum, treningskameratene, støtteapparatet, konkurrentene og omgivelsene en opplevelse – en opplevelse de syntes var inspirerende og verdiskapende.

Slik tenker jeg som foredragsholder. Slik tenker jeg som prosessleder og kultur- og prestasjonscoach.

Det er krevende å tenke og jobbe slik, men det bidro til at MOT ble en av Norges mest verdifulle merkevarer for ungdom.

Sterke og «varige» virksomheter/merkevarer som presterer på høyt nivå over tid er bevisste på å skape gjenkjennelige opplevelser. Kjennetegnene er den røde tråden i alt som gjøres – enten det er kulturen, produktet, profilen, det visuelle, tekst m.m.

Lykke til med å skape gjenkjennelige opplevelser og tydelige kjennetegn og spor.

Læringsmodul 4

TEAM

Min lærdom fra egen erfaring, og observasjon og studier av de beste, er at dette er typiske kjennetegn på gode team:

Tillit, Eierskap Ansvarlighet, Motivering av hverandre.

Tillit

Forutsetning for å kunne lykkes med å gi/vise 100 % tillit:

-Riktig teammedlemmer (integritet og lojal)

-Riktig rolle på teammedlemmene

-Riktig organisering

-Riktig opplæring

-Riktig korrigering

Seks av elementene jeg har vært bevisst på i tillitsbygging er:

-Dele ideer, inspirasjon, informasjon (3xi)

-Vær ekte -> Åpen. Naturlig. Oppriktig

-Ta folk på alvor -> Spør og lytt. Vis glede for innspill og ideer. Snakk MED og ikke OM

-Tro på folk -> La de unge få sjanser og stol på dem. Er de god nok er de gammel nok

-Få folk til å føle seg ønsket, velkommen og verdsatt

-Tilrettelegg for at folk rundt deg kan blomstre

Eierskap & Ansvarlighet

Den nest viktigste kraften, på delt andreplass, i fremragende TEAM er Eierskap og Ansvarlighet. Jeg har observert at de beste lederne og teammedlemmene tar eierskap og ansvar for:

-Egen rolle og egne oppgaver

-Egen innstilling, omstilling og utvikling

-Virksomhetens helhet

-Virksomhetens kultur

Motivering av hverandre

De beste teammedlemmene spiller «pingpong med inspirasjon»

TEAM trenger ikke være ansatte. Det kan være kjæresten din, barna dine, foreldrene dine, vennene dine, medarbeidere som ikke står på lønningslista, mentorer, inspirasjonskilder, støttespillere og andre. TEAM trenger ikke være mange. Det kan være et godt team fordi om det bare er to teammedlemmer.

Vil du lykkes med noe er du avhengig av andre. Det er avgjørende med gode teammedlemmer. Teamets kraft er enorm. Geir Karlstad (olympisk mester på skøyter i 1992) bruker å si: «Det beste laget får som regel vinneren».

MEG

Mot, Entusiasme og Gjennomføring.

Enkeltmenneskets kraft er enorm. Når enkeltmennesker tar ansvar for egen innstilling, omstilling og utvikling kan det meste skje.

Det starter med «MEG».

Mot

Mot er menneskets viktigste egenskap. Det er motet som gir deg karakter og integritet. Motet får deg til å tørre å satse, feile, lære, si ifra, utfordre og gå foran som et godt eksempel.

Motet får deg til å stå opp for dine drømmer og verdier, og det du tror på. Motet får deg til å gå fra å støtte andre til å stå opp for andre. Du viser ikke mot uten å risikere noe eller kjenne på et ubehag.

Entusiasme

Entusiasme smitter og kan være årsak til at folk hjelper deg mot din visjon og bidrar til at din reise blir mer magisk enn du selv har drømt om. Forskning viser at entusiasme styrker løsningsfokus og evnen til å håndtere utfordringer.

Entusiasme er mye mer enn verbalt og visuelt engasjement. Det er også en innstilling om å lære av alt og alle, og møte omgivelsene på en åpen og nysgjerrig måte. Og det er en måte å lytte på. Du kan vise entusiasme uten å si et eneste ord.

Gjennomføring

Hvilke kjennetegn og egenskaper går igjen på de som lykkes best i business, musikk, idrett o.a.?

I en undersøkelse blant flere tusen mennesker med forskjellig bakgrunn, utdanning og ikke utdanning, over mange år, ble svaret: GJENNOMFØRING.

Gjennomføring er en suveren vinner. Enkeltmenneskets gjennomføringsevne er det som skiller klinten fra hveten. Gjennomføring trumfer alt.

Enkeltmennesker som tar ansvar, har egendrive og mobiliserer sin robusthet kan «flytte fjell», og de kan løfte seg selv opp på et nytt nivå uavhengig av omgivelsene og andre.

Enkeltmennesker med positiv innstilling og gode holdninger klager og klandrer mindre. De tar ut sitt maksimale potensiale. De gjør det de kan for å bli den beste versjonen av seg selv. Og de setter andre i stand til å gjøre sitt beste.

Når enkeltmennesker utvikler seg skapes det ringvirkninger, både for andre enkeltmennesker, teamet og for bedriftskulturen. Og ikke minst styrkes store verdibaserte prestasjoner.