MOTs oppstart

FAKTABOKS

Ideen: Februar 1994 – Atle Vårvik

MOT etablert: 13. april 1994 på Olympiatoppen i Oslo

MOTs opphav:

Grunnlegger og skaper: Atle Vårvik

Medgründer: Johann Olav Koss

Medskaper: Sigrun Vårvik

Viktige støttespillere i oppstarten:

Toppidrettssjef Bjørge Stensbøl, Tolldirektør Vidar Vestreng, Art Director Finn Olderøien, Fotograf Ludvig Killingberg, Professor i spesialpedagogikk Edvard Befring, Geir Solstad (Serieforeningen/Norsk Toppfotball), Ski-VMs markedssjef Grete Ingeborg Nykkelmo, Magne Vårvik, flere av Atles kollegaer i Tollvesenet, Solliakollektivet og tidligere rusmisbrukere.

Norske toppidrettsutøvere – spesielt Stine Lise Hattestad, Hanne Haugland, Dag Otto Lauritzen, Erik Hoftun, Rune Bratseth, Kjetil Andre Aamodt og Espen Bredesen.

MOTs navnedag:

22. februar 1997. Navnet MOT ble offisielt lansert under VM på Ski i Trondheim. MOT Norge markerer denne datoen som sin bursdag.

MOT i fire verdensdeler:

I 2020 var MOT i fire verdensdeler fordelt på seks land. Sør-Afrika var det første MOT-landet ut over Norge.

«Begynnelsen er den viktigste delen av arbeidet.» Platon

Her er historien om MOTs begynnelse:

Rett etter OL i februar 1994 får Atle Vårvik ideen til det som er MOT i dag. Atles kone Sigrun Vårvik begeistres og er umiddelbart med på laget.

I mars 1994 forteller Atle om ideen og initiativet til sine kollegaer i Tollvesenet. De uttrykker også begeistring. Det gir verdifull næring til å lage planer for initiativet. I begynnelsen av april 1994 har Atle og Sigrun virksomhetens første tanker klare.

Tanken er å forebygge narkotikamisbruk, mobbing og kriminalitet gjennom å forsterke gode verdier og holdninger i samfunnet, styrke selvfølelse, selvtillit og bevisstgjøring hos ungdom og spre følgende budskap til ungdom: «Ta bevisste valg!», «Ta vare på hverandre!», «Noen er glad i deg!» og «Noen trenger deg!». Tanken er å besøke skoleklasser, holde foredrag og aller mest spre en kul kalender med budskap fra toppidrettsutøvere til ungdom i alle skoler i Norge. Tanken er at toppidrettsutøverne skal være ambassadører og et viktig virkemiddel i å formidle verdier – verdier som bidrar til at ungdom blir tryggere på seg selv, finner alternativer til rus, tar større ansvar og viser mer omsorg for andre.

På kvelden 12. april er det et etter-arrangement for OL-landslaget i Oslo. Atle forteller om ideen og tankene til skøytegutta, og spør Johann Olav Koss om han kan tenke seg å bidra. Johann sier ja, og de avtaler samme kveld ett møte med Bjørge Stensbøl som er toppsjef for Olympiatoppen.

13. april 1994 blir MOT etablert med det midlertidige navnet Norske Toppidrettsutøvere mot Narkotika. Det skjer etter møtet Johann og Atle har med Bjørge på Olympiatoppen i Oslo. Bjørge blir en viktig starthjelp. Johann og Sigrun blir viktige iverksettere av virksomheten sammen med Atle.

I august 1994 holder Atle det første foredraget og i oktober 1994 besøker han de første skoleklassene. I perioden 1994-1996 drar Atle på skolebesøk, foredrag, ruskollektiv og folkemøter rundt om i Norge, flere av gangene sammen med tollerkollegaer, toppidrettsutøvere eller tidligere rusmisbrukere. Den største aktiviteten og formidlingskanalen i 1995 og 1996 er en kalender til alle Norges ungdomsskoler og videregående skoler. Den blir populær og i 1995 distribueres kalenderen i et opplag på 45.000.

Tollvesenets velvilje er gull verd. Atle får i perioden april 1994 – februar 1997 bruke mesteparten av sin arbeidstid i Tollvesenet til å utvikle virksomheten. I tillegg bruker mange av arbeidskollegaene mye tid på å hjelpe Atle med praktisk arbeid.

Atle jobber fortsatt som tollinspektør i 1995 og 1996. I en togkontroll i januar 1996 pågriper han, sammen med en tollerkollega, en dame påvirket av narkotika og besittelse av narkotika. Dette blir et sterkt møte for Atle og bidrar til at han beslutter å gå «all in» for virksomheten. Våren 1996 spisser han formålet: «Tryggere og varmere samfunn ved blant annet å skape holdninger blant barn, ungdom og voksne som motvirker rusmisbruk, vold og mobbing.»

Atle utvikler MOTs tre verdier våren 1996, og får hjelp av Finn Olderøien til å utvikle logo. Forslag til MOTs logo er klar i mai 1996. Atle, Finn, Johann og Sigrun lager plan for å bygge MOT som en merkevare. De første MOT-ansatte er på plass mars 1997. Tollvesenet stiller kontorlokaler til disposisjon – kostnadsfritt for MOT. De 30 første MOT-coachene blir utdannet sommeren 1997. Ildjseler fra politiet og Tollvesenet.

Johann og Sigrun blir avgjørende for at Atle lykkes med sine tanker. Johann er en viktig makker, sparringspartner, døråpner og bidragsyter de første årene. Sigrun er makker, drivkraft, støttespiller og sparringspartner. Hun blir sammen med Atle i perioden 1994-2021 en hovedaktør i utviklingen av MOT, og svært viktig for at MOT lykkes så godt internasjonalt.

I 1994-1996 benytter Atle adressen og postboksen til Tollvesenet i Trondheim som adressen til virksomheten. Virksomheten vokser. Tollvesenets leder i Trondheim forteller i et møte med Atle våren 1996 at Tollvesenet har vært nødt til å utvide postboksen to ganger pga. «Atles virksomhet», og han ytrer et sterkt ønske om at Atle gjør om virksomheten til en juridisk registrert stiftelse. Spesielt i og med at Atle jobber i Tollvesenet. Han ønsker at det skal være ryddig juridisk og økonomisk, og uavhengig av Tollvesenet. I juli 1996 registres derfor virksomheten som stiftelsen «Norske Toppidrettsutøvere mot Narkotika». Atle blir både styreleder og daglig leder. Johann nestleder i styret.

Revisor anbefaler flere styremedlemmer. Atle spør Terje Johansen (en venn og kollega i Tollvesenet) og Rune Bratseth om å bli med som styremedlemmer i stiftelsen og om mulighet til å delta på 2-4 styremøter i året.

22. februar 1997 skjer «navnefødselen» og navnet MOT blir offisielt lansert. Grete Ingeborg Nykkelmo og Atle utgjør markedsavdeling i VM på ski som arrangeres i februar 1997. Sammen med Johann får de til stor nasjonal oppmerksomhet og profilering i media i forbindelse med «navnefødselen». Dag Otto Lauritzen og Rune Bratseth er også med på markeringen som styremedlemmer.

Fortsettelsen – ledelse, konsept og internasjonalisering:

I årene 1997-2004 består styret av Johann Olav Koss, Dag Otto Lauritzen, Rune Bratseth og Atle Vårvik. I 2003-2004 ønsker Atle å rendyrke utviklingsarbeidet av MOT i enda større grad, og får inn forsterkninger som kan gi mer støtte til daglig ledelse og drift. Både Johann, Dag Otto og Rune ønsker å stille sine styreplasser til disposisjon. Høsten 2004 utvides derfor styret med Gro Eide og Grete Ingeborg Nykkelmo. Det gjør det lettere for Johann, Rune og Dag Otto å fortsette i styret. I februar 2005 fratrer Johann som styreleder. Dag Otto og Rune overtales til å fortsette i styret og fra samme tidspunkt skapes «the brand story» med Dag Otto og Rune som medstiftere.

I 2006 blir spiren til MOT Sør-Afrika sådd. I 2009 blir spiren til MOT Thailand sådd. I 2013 stiftes MOT Danmark. I 2016 stiftes MOT Latvia. I 2019 skrives intensjonsavtale MOT Minnesota.

I 2019 er MOTs Helhetlige System (konsept og merkevareprofil) ferdigskapt.

MOT er 25 år i 2019. Dokumentar lages ->

Etter 27 år avslutter Atle Vårvik i januar 2021 sin rolle som MOTs entreprenør og leder.

Facts about MOT’s start-up English version ->

English wikipedia about MOT ->