Rektorrekruttering

Rektor er skolens arkitekt

Hvordan rekruttere en rektor som sikrer at ingen av de unge på skolen føler seg som en taper?

AS VÅRVIK tilbyr å være rådgiver og samarbeidspartner til skoleeier i prosessen med å rekruttere riktige rektorer.

Skoleledere som bygger gode og inkluderende skolekulturer er sannsynligvis et av de viktigste virkemidlene et lokalsamfunn har for å unngå at utenforskapets konsekvenser blir for store.

En skolekultur der alle unge føler seg forstått og blir sett på en positiv måte, forebygger ødeleggende hendelser og grusomme handlinger i samfunnet. Det gjør at de unge har mindre behov for å få verdens oppmerksomhet og bli sett for enhver pris når de blir eldre.

Les mer om kraften i sterke og inkluderende kulturer->

AS VÅRVIK sin ambisjon med rektorrekruttering er:
  • Lage en positiv hverdag for de som ikke passer inn og for de som synes livet sitt er ubrukelig.
  • Styrke mulighetene for at flest mulig unge føler seg som vinnere.
  • Styrke en inkluderende skolekultur, som bygger de unge for fremtiden og fremmer livslang læring, god helse og livskvalitet.
  • Styrke en skolekultur som reduserer mobbing, utenforskap og psykiske vansker.
  • Styrke en skolekultur som bygger opp de unges motstandskraft og verdighet.

  • Sikre en rektor som gjør at skolepersonalet er med på å skape skolen som en inspirerende og positiv sosial møteplass der alle føler trygghet og positiv tilknytning.
  • Sikre en rektor som rekrutterer og bygger et skolepersonale som fremmer klassemiljø med trygge og tydelige rammer og som styrker tilhørighet og mestringsfølelse for alle. Dette er en viktig beskyttelsesfaktor for de mest sårbare og risikoutsatte. Det forebygger at de unges mismot ikke får utløp i gatene og i lokalsamfunnet på et senere tidspunkt.