MestringsMentor

Konseptet MestringsMentor: Bygg ungdom for fremtiden!

MestringsMentor er et tilbud til kommuneledelser som ønsker trenerhjelp til å utvikle lederskap som gjør lokalsamfunnet mest mulig bærekraftig i fremtiden.

MestringsMentor vil medvirke til at flest mulig ungdom blir en positiv bærekraft og fremtidsinntekt for samfunnet heller enn en negativ belastning og fremtidskostnad.

MestringsMentor vil utvikle ungdoms ansvarsfølelse og fremtidshåp, og utfylle MOT og Drive for life i innsatsen med å forebygge de unges problemutvikling, og styrke ungdoms drive, robusthet, mot, bevissthet, interesser, tilhørighet og mestringsfølelse.

Tjenestekjøper er primært kommuner. Alle MestringsMentors tjenester i 2021 og 2022 gjennomføres av Atle Vårvik:

  1. LederMentor til rådmann (evt. også ordfører)
  2. Coaching til rådmanns ledergruppe (evt. også formannskapet)
  3. Rektorrekruttering
  4. Foredraget «Fremtidsansvar» til ungdom i alderen 18-25 år
  5. Mentoring i å etablere «Interesseklasser»

ledermentor til rådmann/ordfører

Mentor og coach for toppledere (9 x 3,5 t.). Hvordan forsterke lederskap og entreprenørskap som løfter prestasjoner, innovasjon og kommunen som en bærekraftig merkevare.

Samfunnet er i kontinuerlig og rask endring. Ledere skal topp-prestere og være i forkant. For de fleste ledere er det å få tilført refleksjoner, kompetanse, energi og hjelp gjennom gode trenere og sparringspartnere viktig for å utvikle seg selv og virksomheten.

Mentor- og coachingløpet som tilbys går over 8 måneder og består av at Atle er disponibel gjennom 9 x 3.5-timers sekvenser.

En virksomhets innside som består av de riktige menneskene, klokt entreprenørskap, retningsbevisst lederskap og solid internkultur tar automatisk vare på utsiden og styrker virksomhetens konkurransefortrinn og merkevarebygging.

«The leader’s foremost mission is to have a very clear focus on the brand.» Janne Carlzon (CEO SAS 1981-1994)

Coaching til rådmannens ledergruppe (evt. også formannskapet) (3 x 3t.)

Hvordan få lokalsamfunnets verdier til å leve. Lokalsamfunn med ledere som lever lokalsamfunnets verdier vil ha et stort konkurransefortrinn.

Prosessen som går over 2-4 måneder bevisstgjør og inspirerer ledere til mot og gjennomføringskraft slik at de bedre går fra å ville til å gjøre, fra teori til praksis, fra ord til handling og fra verdier til kultur.

Kraften i en solid kultur i lokalsamfunnet er stor. En kommune som har en tydelig, energigivende, mulighetsfokusert og utviklingssulten internkultur med integritet, styrker automatisk lokalsamfunnets bærekraft, innovasjonskraft og endringskraft.

Kommuner med verdibasert drift, som direkte eller indirekte bidrar til varmere og tryggere samfunn, styrker automatisk et bærekraftig samfunn og forebygger kriminalitet og sosiale samfunnsproblemer.

«Culture is not an aspect of the game, it is the game Louis Gerstner (tidligere toppsjef i IBM)

REKTORREKRUTTERING

Det handler om rekruttering av egnede rektorer som evner å skape en tydelig, klar, varm og trygg skolekultur. Det handler om rekruttering av verdi- og målorienterte rektorer som evner å fremme en skolekultur som styrker de unges mestringsfølelse, og som sikrer inkluderende miljøer der alle blir sett blant annet gjennom å ha et personale hvor alle utgjør en positiv forskjell for de unge.

Riktig rektor er en viktig faktor for å forebygge problemer som mobbing, ekskludering, mistrivsel, psykiske problemer, ikke-bra-nok-følelse, mislykket-følelse, ikke-passe-inn-følelse og mangel på positiv tilknytning. Gode skolekulturer fremmer mulighetene for livslang læring og forebygger kriminalitet og sosiale samfunnsproblemer.

Les mer om RektorRekruttering her

foredraget «fremtidsansvar»

Foredraget «Fremtidsansvar» er et tilbud til videregående skoler, folkehøyskoler og høyskoler/universitet som ønsker et 30 minutters refleksjonsforedrag av Atle Vårvik til ungdom i alderen 18-25 år.

Hvordan balansere å være støttende og krevende, og ha dialog og fasthet, i fremtidig barneoppdragelse?

Hvorfor er det viktig for gutter som fremtidig fedre å være gode rollemodeller?

Hvorfor er det viktig for jenter å ha en positiv følelse under svangerskapet?

Som fremtidig foreldre kan det oppstå samlivsbrudd. Hvorfor er det viktig å være konfliktdempende, og unngå at barna får skyldfølelse og dårlig samvittighet?

Interesseklasser

«Interesser skaper muligheter, glød, drive, robusthet, mestringsfølelse og fremtidshåp»

«Interesseklasser» er et tilbud til skoler og kommuner som er motivert for å iverksette dette, og som har tro på at gruppelæring gjennom felles interesse styrker mestringsfølelse og livslang læring.

Det bør være slik at der de unge har sine gaver, lidenskap og godfot har de sine oppgaver og fremtid. Interesseklasser handler om å finne den enkeltes interesseglød og å styrke de unge gjennom felles interesse og interessegrupper.

Interesseklasser vil styrke mestringsfølelse, trygghet, skoletrivsel, livskvalitet, robusthet, mot og drive. Interesseklasser vil styrke: «Fra taperfølelse til positiv seiersfølelse», «Fra nederlag til opptur», «Fra utenfor til innenfor», «Fra likegyldig til glød».

Interesseklasser passer best for de kommuner og skoler som har MOT og Drive for life i sitt lokalsamfunn.

Ta kontakt med atle@mestringsgruppen.no dersom du/dere ønsker oppstart på deres skole og vil ha hjelp av en «interessedetektiv og mestringsjeger».