REKTORREKRUTTERING

Samarbeid med kommuneledelsen i rektorrekruttering.

Gode rektorer bygger gode og inkluderende skolekulturer, som igjen bygger de unge for fremtiden – reduserer psykiske vansker og sosial ekskludering – forebygger voldelig ekstremisme og grusomme handlinger.

Rektor er skolens arkitekt. Hvordan rekruttere en god Leder som sikrer at ingen av de unge på skolen føler seg som en taper.

MestringsMentor tilbyr å være mentor, sparringpartner og hjelper til skoleeier i prosessen med å rekruttere riktig rektor.

Målet er å rekruttere en best mulig egnet rektor til å skape og bygge god og inkluderende skolekultur. Skoleledere som bygger gode skolekulturer fremmer livslang læring, god helse og livskvalitet blant de unge, og forebygger sosiale problemer.

Hvordan rekruttere en rektor som sikrer skolen som en inspirerende og positiv sosial møteplass der alle føler trygghet og positiv tilknytning.

Hvordan rekruttere en skoleleder som sikrer at skolepersonalet skaper inkluderende og trygge klassemiljø med tydelige rammer – bygger opp de unges motstandskraft – styrker mulighetene for at flest mulig unge føler seg som vinnere og lever et verdig liv – lager en positiv hverdag for de som ikke passer inn og som synes skolen er en kjip plass.

God skolekultur som styrker tilhørighet og mestringsfølelse for alle er en viktig beskyttelsesfaktor for de mest sårbare, bl.a. for å redusere psykiske vansker, mobbing og utenforskap. Det forebygger at de unges mismot ikke får utløp i gatene og i lokalsamfunnet på et senere tidspunkt.

Skoleledere som bygger god skolekultur er sannsynligvis et av de viktigste virkemidlene et lokalsamfunn har for å unngå at utenforskapets konsekvenser og at problematisk atferd blir for stor.

En skolekultur der alle unge får mest positiv oppmerksomhet, føler seg forstått og blir sett på en positiv måte forebygger ødeleggende hendelser og grusomme handlinger i samfunnet, og gjør at de unge har mindre behov for å få verdens oppmerksomhet og bli sett for enhver pris når de blir eldre.

Les mer->