Sosial innovasjon

AS VÅRVIK skal være en hub for samarbeid mellom næringsliv, sosiale entreprenører og det offentlige.

Samarbeidet skal bidra til løsninger som fremmer livskvalitet, folkehelse og sosial bærekraft – nasjonalt og globalt.

Samarbeidet skal fremme et bærekraftig samfunn som:

  • bygger barn og ungdom for fremtiden
  • reduserer sosial ekskludering, psykiske vansker og mobbing
  • forebygger voldelig ekstremisme og andre sosiale samfunnsmessige problemer.

AS VÅRVIK er leverandør av tankegods og produkter til prosjekter og virksomheter som gløder for samfunnsbyggende arbeid og gode verdier i samfunnet.