Vision – Values – Victories

Vision

-Din/virksomhetens «GRUNNLOV»

-Why & whywhy

-Formålet & retningen

-Drømmen & inspirasjonen

Values

-Din/virksomhetens «SPILLESTIL»

-Verdiene og prinsippene

-«Slik scorer vi målene her»

-Tillit, eierskap og ansvarlighet

Victories

-Action

-Utviklings- og mestringsfokus

-Disiplinert, fokusert utholdenhet, repetisjon

-Skap og legg merke til de små seirene – vinne over deg selv