OM AS VÅRVIK

AS VÅRVIK er et verdidrevet selskap med formål å løfte mennesker, virksomheter og samfunn.

Daglig leder er Sigrun Vårvik og styreleder er Atle Vårvik.

Atle og Sigrun har bred kompetanse og erfaring innen nyskaping, innovasjon, merkevarebygging, globalt lederskap og sosialt entreprenørskap.

Atle og Sigrun er «Founding Father & Mother of MOT».

De har gjennom sitt lederskap og entreprenørskap siden 1994 skapt MOT til å bli en av Norges mest verdifulle og rendyrkede merkevarer for ungdom, og spredd MOT til fire verdensdeler. Les mer om MOT her->

I 2021 var Atle medskaper og interimleder av DRIVE. Les mer om DRIVE her->

Atle og Sigrun gløder fortsatt for sosialt entreprenørskap. De startet i 2022 MestringsMentor, med formål å styrke sosial bærekraft (bygg unge for fremtiden) og livskvalitet (spesielt hos de som er 60+ ).

Les mer om MestringsMentor her->

AS VÅRVIK SIN FILOSOFI:

ledelse:

  • Tillitsbasert merkevareledelse
  • MOT-filosofien inkl. balanse på å lede seg selv, andre og virksomheten.

Dette er de to modellene Atle Vårvik utviklet og brukte i 27 år i sin ledelse og oppbygging av MOT i perioden 1994-2021, og som interimleder for DRIVE Norge i 2021.

rekruttering:

Snill

Integritet

Samarbeidsdisiplinert

Utviklingsfokus

Rekrutteringsgrunnlaget er som sikkerhetskontrollen på en flyplass. Du må igjennom denne før du kan bli med på reisen.

verdiER:

Mot

Entusiasme (inspirasjon/utviklingssulten)

Stramhet (fasthet/krevende)

Tillit

Raus (og støttende)

Interessert (bevisst/lær av alt og alle)

Naturlig og ekte

Gjennomføringskraft (drive)

Verdiene er kjennetegn, forventninger til oss selv og væremåte under reisen.

motto:

GJØR DAGEN HERLIG – for deg selv og for andre