OM AS VÅRVIK

AS VÅRVIK er en verdidrevet bedrift med formål å løfte virksomheters ledere og medarbeidere.

Primært gjennom foredrag, coaching og sparring. .

AS VÅRVIK drives av Atle Vårvik og Sigrun Vårvik.

Atle og Sigrun er «Founding Father & Mother of MOT».

De har gjennom sitt lederskap og entreprenørskap siden 1994 skapt MOT til å bli en av Norges mest verdifulle og rendyrkede merkevarer for ungdom, og spredd MOT til fire verdensdeler. Les mer om MOT her->

Atle og Sigrun gløder fortsatt for sosialt entreprenørskap. De startet i 2022 Verdiskaper1, med formål å fremme et godt fremtidssamfunn gjennom å styrke sosial bærekraft, livskvalitet og folkehelse.

Les mer om Verdiskaper1 her->

AS VÅRVIK SIN FILOSOFI:

ledelse:

  • Tillitsbasert merkevareledelse
  • MOT-filosofien inkl. balanse på å lede seg selv, andre og virksomheten.

Dette er de to modellene Atle Vårvik utviklet og brukte i 27 år i sin ledelse og oppbygging av MOT i perioden 1994-2021, og som interimleder for DRIVE Norge i 2021.

rekruttering:

Snill

Integritet

Samarbeidsdisiplinert

Utviklingsfokus

Rekrutteringsgrunnlaget er som sikkerhetskontrollen på en flyplass. Du må igjennom denne før du kan bli med på reisen.

verdiER:

Mot

Entusiasme (inspirasjon/utviklingssulten)

Stramhet (fasthet/krevende)

Tillit

Raus (og støttende)

Interessert (bevisst/lær av alt og alle)

Naturlig og ekte

Gjennomføringskraft (drive)

Verdiene er kjennetegn, forventninger til oss selv og væremåte under reisen.

motto:

GJØR DAGEN HERLIG – for deg selv og for andre